Annons

2017

Mobiler bakom 75 procent av all trafik på internet

Nästa år kommer mobiltelefoner och plattor att stå för tre fjärdedelar av all världens internettrafik.

Publicerad Uppdaterad

Det är mediebyrån Zenith som förutspår mobilernas ökade framfart i cyberrymden. Mobila enheter har gått från att utgöra 40 procent av internettrafiken 2012 till att vara uppe i hela 68 procent 2016. Därför är det inte en helt vild spekulation med 75 procent nästa år, som sedan kommer att öka till 79 procent 2018 enligt Zenith. 

Länderna som dominerar mobilanvändningen är spridda över västra Europa, Asien och Nordamerika. I Spanien står mobilsurfandet för 85 procent i dagsläget, Hong Kong ligger strax bakom med 79 procent, Kina har 76 procent medan USA stannar på 74 procent. Därefter kommer Italien och Indien på en delad femteplats med 73 procent.  

2012 hade endast 23 procent av invånarna i undersökningens respektive 60 länder mobiltelefoner och 4 procent hade surfplattor. Nu har 56 procent smarta mobiler, ett antal som förutspås öka till 63 procent 2018. Intressant nog har Irland flest antal mobiltelefonanvändare med 92 procent. Därefter kommer Singapore med 91 procent, Spanien med 88 procent, Norge med 86 procent och Sydkorea med 84 procent. Singapore ligger även i topp när det gäller personer som äger surfplattor. Där ligger den siffran på 75 procent. Sämst är Kina och Thailand med 3 procent. 

Källa