https://www.mobil.se/nyheter/mobilstr-lning-p-st-s-skada-dna
291569
Nyheter

Mobilstrålning påstås skada DNA

Inom ramen för ett EU-projekt har 12 laboratorier undersökt effekterna av elektromagnetisk strålning på celler. Vid några av laboratorierna har man kunnat konstatera skador på cellernas DNA. Men resultatet av studien har inte publicerats officiellt än, och har alltså inte genomgått den granskning som är bruklig innan vetenskapliga undersökningar publiceras.

Franz Adlkofer, som har lett forskningsprojektet, säger till BBC att människor i så stor utsträckning som möjligt ska använda fasta telefoner och att barn bara ska använda mobiltelefoner i nödfall.

-Vi vill inte skapa panik, men det är bra att vidta försiktighetsåtgärder.

Samtidigt säger Adlkofer att för att få en definitiv uppfattning om riskerna med mobiltelefoni krävs ytterligare fyra till fem års forskning.

Lars Mjönes, verksamhetsansvarig på Statens strålskyddsinstitut (SSI), är skeptisk till Adlkofers uttalanden.

-Det är inte något som vi instämmer i. säger han.

Mjönes menar att Adlkofers resultat anses som kontroversiella bland andra forskare. Han känner inte Adlkofer själv, men har fått uppfattningen att han är "ganska frispråkig".

I nuläget ser SSI ingen anledning att vidta några ytterligare åtgärder eller inta en så försiktig hållning som Adlkofer rekommenderar. Däremot vidhåller SSI den rekommendation som man tidigare gett om att man bör använda handsfree eller på andra sätt minska exponeringen för strålning när man använder mobiltelefon.