Rapport om Apples hälsofokus

“Ny design och mätning av blodtryck i Apple Watch 2024”

Den Apple Watch som släpps nästa år ska enligt nya uppgifter få en förändrad design samt möjlighet att mäta blodtryck och upptäcka sömnapné.

Publicerad Uppdaterad

Det är den vanligtvis välunderrättade Marc Gurman på Bloomberg som i en stor genomgång redogör för Apples framtidsplaner inom hälsa och där spelar givetvis Apple Watch en viktig roll. Enligt rapporten ska den Apple Watch som släpps 2024 få en grundläggande funktion för att mäta blodtryck. Funktionen ska enligt uppgifterna vara begränsad till att upplysa användaren om blodtrycket visar en ökande eller minskande trend. Det ska även finnas en typ av dagboksfunktion så att du som användare när klockan registrerar ökande blodtryck ska kunna anteckna vad du gjorde då och på sikt se trender med orsak och verkan. En senare, mer utvecklad version ska ge mer exakta mätvärden, men i denna första begränsade version uppmanas användaren bara att uppsöka vården och få blodtrycket kontrollerat med traditionella metoder och att konsultera en läkare. 

Inte först

Redan idag har till exempel Samsung Galaxy Watch och Huawei Watch D blodtrycksmätning, men i Galaxy Watch förutsätter den att klockan först kalibrerats med hjälp av en blodtrycksmanschett som spänns runt armen. 

Utöver blodtryck ska klockan alltså kunna upptäcka sömnapné och det ska klockan kunna varna för genom att analysera sömn och andning. Även där så ska enligt uppgifterna klockan uppmana användaren att uppsöka vården för ytterligare kontroll om den upptäcker varningstecken. 

Arbetet för att integrera mätning även av blodsocker, då utan att kräva nålstick, har det pratats om länge och det arbetet fortsätter enligt rapporten. Allt tyder dock på att det återstår många år innan den tekniken är färdig och får plats i klockan.