https://www.mobil.se/nyheter/ny-mobil-i-st-llet-f-r-tervinning
561322
Nyheter
Kritik mot operatörers marknadsföring

"Ny mobil i stället för återvinning"

Den ideella organisationen Swedwatch kritiserar mobiloperatörerna för att de vill få kunderna att byta mobil ofta men sällan talar om de återvinningsåtgärder man faktiskt har.

Sett till världen som helhet är elavfall den snabbast växande avfallsströmmen. Mobilbranschen, med sitt hårda fokus på att vara först med det senaste, är säkert en bidragande del till detta. Vad man ska göra av de gamla mobilerna talas det mer sällan om.

- Telia, Tele2, Telenor och Tre har alla system på plats för att återta gamla mobiler och ge dem nytt liv på en andrahandsmarknad. Men det är inget som kommuniceras aktivt till privatkunder, och det saknas information om vad som händer med de mobiler som samlas in, säger Théo Jaekel, researcher och rapportförfattare på Swedwatch.

Enligt Swedwatchs granskning ser företagens modeller för insamling och återanvändning olika, men vanligtvis tas den gamla mobilen tillbaka av operatören i utbyte mot att kunden får en ny. Operatören ser till att telefonerna återställs och repareras hos betrodda leverantörer. De säljs sedan vidare på en andrahandsmarknad, ofta utanför Sverige. Här finns också ett problem, då det finns en stor illegal handel med elavfall. Det finns en stor risk att de gamla mobiler som säljs i Europa hamnar på soptippar i Kina och Ghana. Där bränns telefonerna för att få fram värdefulla metaller som göms inuti. Arbetet sker ofta helt utan skydd. I processen frigörs skadliga ämnen som är farliga för människor och miljö.

- Operatörernas arbete med återvinning är positivt. Men de måste även följa upp sluthanteringen av de mobiler som säljs vidare utomlands. De har ett ansvar för att de allvarliga riskerna kring hanteringen av el-avfallet ska undvikas, säger Théo Jaekel.

Operatörerna uppmanas av Swedwatch bland annat att tillhandahålla andrahandsmobiler till privatkunder i Sverige samt premiera konsumenter som väljer att behålla och använda sin avbetalade mobiltelefon.

Swedwatch är en partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att att granska och påverka företag samt informera konsumenter om svenska företags fotavtryck i fattigare länder.  Rapporten "Kortsiktigt kretslopp" kan laddas ner här.

Källa

Relaterade artiklar