Positiva nyheter för sociala medier

Nytt avtal om datalagring klart mellan EU och USA

Privacy Shield ersätts av ett nytt avtal mellan EU och USA angående datalagring.

Publicerad Uppdaterad

Nu har EU och USA arbetat fram ett nytt avtal som omfattar hur amerikanska tjänster får lagra data om europeiska användare. Det nya avtalet har tagits fram sedan EU-domstolen för tre år sedan slog fast att information om europeiska användare inte var tillräckligt skyddade från amerikanska underrättelsemyndigheter när informationen lagrades i USA.

Det nya avtalet, som ersätter det tidigare Privacy Shield-avtalet, kallas E.U.-U.S. Data Privacy Framework och specificerar bland annat vilken typ av information om europeiska användare som amerikanska underrättelsetjänster får ta del av när amerikanska tjänster lagrar informationen i USA. Antalet omfattar även en instans som kallas Data Protection Review Court (DPRC) som europeiska användare ska kunna vända sig till om det anses att det har förekommit avtalsbrott och amerikanska tjänster lämnat ut användaruppgifter på ett sätt so inte överensstämmer med E.U.-U.S. Data Privacy Framework.

E.U.-U.S. Data Privacy Framework kommer bland annat att öppna upp för sociala medier baserade i USA som tidigare har hotat med att blockera EU från tjänsterna eller, som i fallet med Instagram Threads, inte lansera tjänsten inom EU.