Dom väntas

Rättegången om Huawei i svenska 5G-nät nu avslutad

Prövningen i Förvaltningsrätten, om huruvida det var rätt eller fel att stänga ute Huawei från de svenska 5g-näten, har nu avslutats.

Publicerad Uppdaterad

De inblandade i rättegången har under två dagar fått föra fram sin talan. Post och Telestyrelsen hade kallat vittnen från bland andra Säpo om Huaweis koppling till den kinesiska staten och Huawei å sin sida bemöta de anklagelser som riktats mot bolaget. 

Under rättegången sade Säpos informationschef Kurt Alavaara enligt Svenska Dagbladet att den kinesiska enpartistaten och underrättelsetjänsten, enligt Säpos bedömning, kan påverka och utöva påtryckningar på Huawei. 

Säpo har tidigare redogjort för liknande slutsatser och Huawei berättar i ett pressmeddelande idag att de under rättegången “givit en tydlig bild av bolaget och dess ägande”. Huawei redogör inte i sitt pressmeddelande för hur ägandestrukturen redovisades, men det vi fått höra tidigare är att bolaget har de egna anställda som ägare och inte har någon koppling till staten eller kommunistpartiet. Säpos slutsats av detta är dock att ägandet hanteras genom en fackförening och att fackföreningar i Kina står under kontroll av kommunistpartiet.

Andra som fick komma till orda under rättegången var PTS verksjurist Per Andersson som hävdade att tågsystem potentiellt skulle kunna stängas av och störningar i medicinska system skulle kunna vara exempel på vad en leverantör av 5G kan ställa till med.

Huaweis advokat Ola Hansson ställde sig dock kritisk till detta och ifrågasatte hur mycket leverantören av nätverksutrustningen verkligen är “inne i näten” på det sätt som SÄPO ville hävda. Tele2:s före detta teknikchef Thomas Helbo vittnade och sade att eventuella spionprogram skulle upptäckas av operatörerna och att ett uteslutande av Huawei snarare skulle leda till sämre säkerhet eftersom ett nät med flera teknikleverantörer gör det svårare för en enskild nätleverantör att få överblick.

Dom i målet väntas inom några veckor.