Investeringar i ökad tillgänglighet

Regeringen satsar på mobilitet och moln

Smartare städer, mobilare myndigheter och en mer jämställd it-bransch är på it-minister Mehmet Kaplans agenda.

Publicerad Uppdaterad

– Det kan finnas en poäng med att uppdatera mitt visitkort, men det har inte varit vår högsta prioritet, säger Mehmet Kaplan (Mp), och försäkrar att trots att det på hans kort står bostads- och stadsutvecklingsminister, så är han även it-minister.
Inte bara it-ministerns visitkort, utan it överhuvud taget har hittills inte framstått som regeringens prioritet, vilket Mehmet Kaplan under sitt anförande på Internetdagarana vill ändra på. 

Smartare städer 
Som it-minister såväl som bostadsminister och miljöpartist ser han it-sektorn ha en viktig roll i minskandet av utsläpp av växthusgaser, “vår tids kanske största utmaning”.
– Digitaliseringen skapar nya möjligheter för smarta och hållbara städer, säger Mehmet Kaplan.

Det handlar alltså om uppkopplingens möjligheter till förbättrad kollektivtrafik och transporter, resfria möten, effektivare resurshantering, tjänstifiering av varor och smartare energinät.
– Det offentliga bör förgå med gott exempel, men har samtidigt mycket att lära av andra sektorer, konstaterar it-ministern.
Ett ämne vilket även hade avhandlats på Sveriges kommuner och landstings seminarier under dagen.

Satsning på mobilt och molntjänster
Offentliga verksamheter ska dock få hjälp med att föregå med gott exempel när det kommer till att skapa ett tillgängligare samhälle och bättre möta såväl näringsliv som invånare.
– Många myndigheter har utvecklat bra e-tjänster, men fortfarande ser vi allt för många människor trilla mellan stolarna och tvingas springa mellan myndigheter, säger it-ministern och pekar på att Sverige i internationella mätningar inte hänger med när det kommer till samverkande e-tjänster. Därför ska nu 45 miljoner kronor om året investeras i just sådana inom fem områden: 

 • Digitala lösningar för ökat bostadsbyggande
 • Bättre utnyttjande av miljöinformation
 • Förutsättningar för tillväxt i hela livsmedelskedjan
 • Förenklat företagande
 • En mer ändamålsenlig informationshantering i vården
 • Genom att sätta användarna i centrum vill regeringen se till att de används av flera.
  – Vi vill främja användandet av sociala medier, mobilitet och molntjänster, säger Mehmet Kaplan.

  Ris till it-branschen – ros till PTS
  Även kvinnors delaktighet i den fortsatta digitaliseringen av samhället vill regeringen se främjas.
  – Vi är en feministisk regering och har en grundläggande tro på alla människors lika värde. påminner Mehmet Kaplan. När det gäller utformandet av it-samhället tar dock fortfarande männen betydligt mer plats än kvinnorna. För att fler kvinnor ska välja it-yrken behöver branschen bli bättre på att inkludera och attrahera kvinnor, slår han fast.
  Fler frukostmöten för kvinnliga enterprenörer och investerare alltså – tills de inte behövs längre. 

  Att inkludera och attrahera ser Mehmet Kaplan också innebära att digitaliseringen inte ses som inte ett mål i sig, utan ett medel för att skapa nya innovationer och tjänster.
  – Det gäller inte minst personer med funktionsnedsättning, här gör Post- och telestyrelsen, PTS, en stor insats, menar han och nämner bland annat de innovationstävlingar som myndigheten anordnar – den senaste i raden presenterades närmare på Mobilbusiness konferens Mobilize Your Business. 140 miljoner kronor i budgeten ska avsättas till PTS tillgänglighetsarbete, lovar Mehmet Kaplan.

  It och innovation för framtiden
  Som ett medel för att skapa nya innovationer och tjänster är även it framtidens arbetsmarknad, och Mehmet Kaplan vill också se skolan använda digitala verktyg i högre utsträckning.  
  – Tillgången till it är god, men används inte i den omfattning som är önskvärd.
  Att exemplevis utbildningsappar och surfplattor har en potential som inte till fullo utnyttjas, har även Mobilbusiness konstaterat.

  Mehmet Kaplan påminde även om regeringens förhoppning om att genom ett innovationsråd öka samverkan mellan näringsliv och universitet. Om och hur de många startups på plats anses stå för innovation framkom dock inte. 
  – Ett innovationsråd kommer tillsättas och ska ledas av vår stadsminister Stefan Lövén. En tydligare signal än så går knappast att få på att innovation är ett prioriterat område för vår regering.