Hela positionshistoriken

Så visar Iphone var du varit

Din Iphone lagrar alla platser du varit på och informationen utvinns enkelt från telefonens säkerhetskopia i datorn. Även mycket annan information kan utvinnas och även andra telefoner från andra tillverkare berörs.

Publicerad Uppdaterad

Så fort man inser att alla moderna mobiler i praktiken är små datorer inser man också att informationen de lagrar går att få fram, även om du raderat det från telefonen. Iphone är dock speciell och ett nytt program för att utvinna positionsinformation lagrad i Iphone gör det här extra tydligt.

Programmet som heter Iphone Tracker finns nu för Mac och hittar din Iphone 4:s backupfil via Itunes. Ur den utvinner programmet positionsdata som Iphone 4 sparar varje gång den ansluter till ett wlan eller till mobilmaster. Den här positionsangivelsen sparas och går alltså att få fram.

Orsaken till att Iphone sparar de här positionsangivelserna kan man bara spekulera kring. Personerna bakom programmet som gör de sparade positionerna visuellt synliga gissar till exempel att positionshistoriken har att göra med någon kommande funktion Apple arbetar med, men det är alltså bara spekulationer.

Positionshistoriken ska följa med när man byter Iphone, men när vi testar är det bara positioner från Iphone 4 som syns i filmen som skapas med programmet. Positionsbestämningarna tycks även väldigt schematiska och zoomar man in på gatunivå i Stockholm syns bara ett jämt återkommande mönster som inte egentligen avslöjar något om hur man rört sig.

Filmen visar lite av vad vi fick ut när vi testade med en flitigt använd Iphone 4.

Just positionsdatabasen är unik för Iphone 4, men även andra telefoner kan avslöja mycket om sina användare, något som bland annat polisen allt oftare får anledning att använda sig av. Förutom att till exempel bilder positionsbestäms och raderad information och meddelanden går att återskapa precis som på en dators hårddisk finns även många andra möjligheter.

Reportage: Avslöjad av Iphone

Mobil visar i ett längre reportage vilken information om dig som din mobiltelefon kan avslöja. Iphone sticker ut med positionsdatabas som visar alla platser du och din telefon befunnit sig på. Men även andra telefoner kan avslöja detaljer som positioner, raderade meddelanden och filer du inte trodde var åtkomliga. En möjlig säkerhets risk för företag och en tankestllare för vilken mobilanvändare som helst.

Läs reportaget här