https://www.mobil.se/nyheter/sakerhetsforskare-har-hittat-36-lte-sarbarheter
566797
Nyheter
Inkonsekvent och fragmenterat

Säkerhetsforskare har hittat 36 LTE-sårbarheter

LTE-standarden, som används för att koppla upp diverse enheter via 4G, innehåller minst 36 mer eller mindre allvarliga sårbarheter. Det fastslår nu sydkoreanska säkerhetsforskare.

LTE (Long Term Evolution) är en standard för mobilt bredband via 4G och ett varumärke som ägs av European Telecommunications Standards Institute. Och nu har sydkoreanska säkerhetsforskare kommit med uppgifter om att de hittat inte mindre än 36 sårbarheter av olika allvarlig karaktär i just LTE-standarden. Enligt forskarna så ska sårbarheterna bland annat medge att en förövare kan koppla bort ett offer från mobilnätet, eller att man kan komma över och kontrollera data på uppkopplade enheter. 

Svårt att åtgärda

Sårbarheterna är dessutom mycket svåröverskådliga och komplicerade att åtgärda. Detta då förekomsten av dem dels skiftar från operatör till operatör, dels kan dyka upp i olika delar av nätverksutrustningen hos en och samma operatör. Det är med andra ord mycket svårt att rulla ut en fix som åtgärdar problemen helt och hållet. Forskarteamet har delat sina upptäckter med både operatörer och tillverkare, men man håller självklart detaljerna hemliga för allmänheten tillsvidare. Mer detaljerad information om sårbarheterna kommer man att bjuda på i samband med en säkerhetskonferens i maj.