Ny ska alla kontantkort registreras

Slutet för anonyma kontantkort

Nya reglerna angående kontantkort ska vara att förebygga brott.

Publicerad Uppdaterad

Den 1 augusti 2022 blir det inte längre möjligt att köpa oregistrerade och anonyma kontantkort till mobiler. Orsaken är att då träder nya regler för registrering av förbetalda tjänster som ska ha brottsbekämpande syfte.

De nya reglerna innebär att alla användare som väljer ett förbetalt kontantkort, antingen för mobilen eller för mobilt bredband, måste registrera abonnentinformation innan tjänsten börjar användas. De abonnentuppgifter som ska registreras är namn, postadress, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer, samt nummer eller annan beteckning för den aktuella tjänsten.

Användare som vill överlåta kontantkort till någon annan kan göra det men då måste den nya användaren registreras, annars ska mobiloperatören stänga av tjänsten. Det finns dock vissa undantag, bland annat för nära anhöriga. 

Användaren som redan har skaffat ett oregistrerat kontantkort eller liknande förbetald tjänst före den 1 augusti kan använda den utan registrering till och med den 1 februari 2023, eller fram till dess att en ny förbetalning görs.

Källa