Har varit på tapeten tidigare

Socialdemokraterna vill se pantsystem för mobiltelefoner

Miljöpartiet var framme redan 2014 och föreslog ett system för pant på mobiltelefoner. Nu har frågan väckts igen, den här gången av Socialdemokraterna.

Publicerad Uppdaterad

Förslaget som nu kommer från Socialdemokraterna omfattar förvisso mer än bara mobiltelefoner. Det är i presentationen av partiets klimatpolitik som man skriver att man vill inöra mer pant i största allmänhet, med tillägget ”Pant på mobiltelefoner och andra elektroniska produkter”. Och det är alltså inte första gången som det hela är på tapeten. Redan i samband med den förra valrörelsen föreslog Miljöpartiet en liknande lösning, med hänvisning till att det ligger runt 25 miljoner gamla mobiltelefoner i byrålådor och skräpar. Förslaget var då att man skulle betala en pantavgift på 100 kronor vid köpet av en mobil och att man skulle få tillbaka pengarna vid återlämnandet. Socialdemokraterna har däremot inte kommit med något förslag på pantavgift. 

Stora miljövinster

Socialdemokraterna nämner inte heller hur pantsystemet är tänkt att se ut, eller när man vill införa det. Det finns självfallet stora miljövinster att göra på att gamla mobiltelefoner återlämnas och att materialet kan återvinnas. I sitt förslag pekar Socialdemokraterna bland annat på att det skulle minska mängden elektronikavfall som hamnar i utvecklingsländer samt att den miljöskadliga brytningen av exempelvis kobolt skulle minska. Men idén om ett pantsystem har ändå väckt en del skepsis. Organisationen Elektronikbranschen har till exempel fortfarande samma inställning till saken som man hade 2014, det vill säga att ett pantsystem skulle vara kostsamt att införa och att man istället borde satsa pengarna på att informera konsumenter om varför de bör lämna in sina telefoner till återvinning. 

Källa