Stockholm uppdateras

Stockholm får mer detaljerade kartor i Google Maps

1,5 år efter introduktionen har nya kartinformationen kommit till vår huvudstad.

Publicerad Uppdaterad

I augusti 2020 gick Google ut med informationen om att kartorna i Google skulle uppdateras med ett nytt och mer detaljerat utseende. Det omfattade inte minst kartor över storstäder, där det skulle läggas till detaljer som bland annat trottoarer, refuger och mer korrekt återgivning av gatornas dragning. Det sistnämnda omfattade även att göra gatorna skalenliga med korrekt återgiven bredd. Då, för 1,5 år sedan, var det London, New York och San Francisco som uppdaterades och enligt Google skulle dessa följas av fler städer.

Nu har turen kommit till Stockholm, där de nya och mer detaljerade kartorna nu finns tillgängliga.