Trendspaning – Del 2/10

Stora Trendspecialen: Tillväxt utanför västvärlden

Vi fortsätter vår djupdykning i de trender som finns högt upp på mobilvärldens agenda. Idag: tillväxt bortom västvärlden.

Publicerad Uppdaterad

Marknaderna i väst kan anses vara mättade och hela mobilbranschen riktar blicken mot mindre mogna marknader för sin framtida tillväxt.

Att fler runt om i världen ska börja använda en smart telefon, och tillgång till en internetuppkoppling var ett återkommande tema på årets Mobile World Congress. Sedan dess har exempelvis Facebook offentliggjort att företaget har ett dedikerat team som jobbar med olika tekniker, bland annat laser och drönare, för att levererar internet där det tidigare inte funnits tillgång till det. 

Produktivitet i utvecklingsländer skulle öka med 25 procent om fler hade tillgång till internet. Det skulle i sin tur få ländernas bruttonationalprodukt att öka med 2,2 biljoner dollar och skapa 140 miljoner nya jobbtillfällen, enligt en rapport som Deloitte genomfört på uppdrag av internet.org, ett initiativ taget av Facebook-grundaren Mark Zuckerberg tillsammans med en rad branschaktörer, och som syftar till att få fart på internet i utvecklingsländer. 

Mark Zuckerberg anser att meddelande- och rösttjänster ingår i kategorin bastjänster, liksom sociala nätverkstjänster, som alla bör ha tillgång till. Hans lösning för att fler ska börja använda mobila datatjänster är att via initiativet internet.org och i samarbete med operatörer erbjuda kostnadsfri internetuppkoppling i en begränsad uppfattning för att därifrån få fler att köpa dataabonnemang och extra datatjänster. Den modellen har Facebook redan testat med operatörer i exempelvis Filippinerna. 

Mobilen är i många utvecklingsmarknader det bästa och enda sättet att få tillgång till internet. Utan tvekan bidrar internet till tillväxt och det är positivt att mobilbranschen sluter sig bakom ett sådant initiativ. Men bortom den samhällsekonomiska nyttan av ett sådant projekt så är det ett måste för branschen att rikta blicken mot nya tillväxtmarknader. För det första håller marknaderna i väst på att bli mättade då de flesta konsumenterna redan har en smartphone och ett mobilabonnemang. Man måste helt enkelt hitta nya konsumenter för att fortsätta växa. För det andra har inte utvecklingsländerna väntat på jättarna i väst utan har själva utvecklat lokala och regionala alternativ. 

I sammanhanget har också kinesiska spelare under senare åren satsat på utvecklingsländer och står sig bra i konkurrensen, inte minst prismässigt. Samsung, Nokia och Apple må vara världens största mobiltelefontillverkare men fem av världens nio största mobiltillverkare kommer från Kina.

Tre snabba
1 – Internetuppkoppling tillför bevisade samhällsekonomiska fördelar.
2 – Västvärlden är mättad, alla blickar mot tillväxtländerna.
3 – Kinesiska spelare står sig starka i konkurrensen.

Tre snabba

1 – Internetuppkoppling tillför bevisade samhällsekonomiska fördelar.
2 – Västvärlden är mättad, alla blickar mot tillväxtländerna.
3 – Kinesiska spelare står sig starka i konkurrensen.

Smarta telefoner
Tillväxt fjärde kvartalet 2013

Globalt: 36%
Kina: 86,3%
Latinamerika: 96,1%
Indien: 166,8%

Källa (siffror): Gartner