https://www.mobil.se/nyheter/svag-konkurrens-mellan-mobiloperat-rer
295007
Nyheter

Svag konkurrens mellan mobiloperatörer

De nordiska telekommyndigheterna publicerade i onsdags en kartläggande rapport om konkurrensen på marknaderna i de olika länderna.

Mobilpenetrationen är över 100% i alla de nordiska länderna. Vad gäller textmeddelanden ligger danskarna i topp med över 1.500 skickade meddelanden per person och år, medan svenskarna ligger sämst till, med dryga 200 meddelanden, antagligen beroende på den relativt höga prissättningen i Sverige.

I Sverige omsattes 1,79 miljarder Euro på telekomtjänster under 2005, fördelat på 9,1 miljoner abonnenter. Även om priserna fallit, så har de svenska operatörerna enligt rapporten vanligtvis kunnat åtnjuta 40-50 % i vinstmarginal.

Ett skäl till att de svenska priserna inte rör sig neråt i den hastighet som myndigheterna vill är de utdragna domstolsprocesser som kringgärdar frågorna.

Bland annat har Post- och telestyrelsen beslutat att TeliaSonera, Tele2 och Telenor ska ta ut priser som baseras på relevanta kostnader (LRIC, Long Run Incremental Costs) vid samtal från en operatörs nät till en annans. Detta har överklagats av mobiloperatörerna och än så länge hejdats i domstol.

Läs hela rapporten