Virtuellt stativ

Svensk forskning ger bättre mobilvideor

Bildanalys och data från sensorerna ger bättre resultat i dåligt ljus och minskar problem med rullande slutare.

Publicerad Uppdaterad

Video från mobilen ger ofta en skakig upplevelse för tittaren eftersom kameran är lätt och rör sig mycket under inspelningen. Rörelser kan leda till att föremål ser skeva eller förvridna ut och andra typer av störningar.

Detta beror på att mobiltelefoner är utrustade med en elektronisk rullande slutare. Kameran skannar av det du vill fotografera eller filma rad för rad, uppifrån och ner – alla pixlar i bilden lagras inte i exakt samma ögonblick. Står föremålet inte still eller om du inte är stadig på handen uppstår oönskade effekter. 

Erik Ringaby, doktor i datorseende vid Linköpings universitet, beskriver i sin avhandling metoder där en algoritm kan skatta kamerans rörelse utifrån ett antal bilder som tas i snabb följd. Genom att välja ut ett antal punkter i bilden och jämföra dem med samma punkter i nästa bild får man fram kamerarörelsen och när den är känd kan man sedan flytta bilden rad för rad till rätt position. Bilden blir därmed betydligt stabilare och problemen med rullande slutare minskar.

Erik Ringaby har även tagit fram ett virtuellt stativ för mobilkameran i syfte att göra det möjligt att ta bilder med lång exponering på fri hand. Det är svårt att hålla kameran stilla då slutartiden ökar, men med hjälp av gyroskopmätningar och matchning av punkter från flera olika bilder går det att öka skärpan.

Siktet är inställt på konsumentmarknaden, men arbetet har också industriell betydelse i robot och datorseendesystem, där det ofta används kameror med rullande slutare.

– Det är intressant att få ha arbetat med något som fungerar hela vägen, från teorierna till slutanvändaren, skriver Erik Ringaby i ett pressmeddelande.

En video som visar hur tekniken fungerar finns här.

Källa