Färska siffror

Svensk mobiltrafik femdubblar på fem år

Video och uppkopplade prylar bakom fortsatt explosionsartad ökning av mobil trafik.

Publicerad Uppdaterad

År 2018 kommer Sveriges befolkning att vara lika stor som 2013 – men antalet uppkopplade apparater kommer att ha fördubblats, från 49 miljoner till 88 miljoner. Även om smartphones och surfplattor då står för nästan en tredjedel av all IP-trafik är det maskin-till-maskin-enheter som spås öka mest i antal. Det visar Ciscos Visual Networking Index-rapport. 2018 kommer världens mobila Internettrafik att vara åtta gånger så stor – som världens totala Internettrafik var 2005. Den globala IP-trafiken kommer under tre minuter motsvara en gigabytesmängd av alla filmer som någonsin producerats. 

Femdubblad mobiltrafik – tack vare video
I Sverige kommer mobiltrafiken hinna femdubblas, och den totala IP-trafiken fördubblas, mellan 2013 och 2018. Bärbara enheter, som smartphones och surfplattor, kommer då att stå för 30 procent av trafiken. Jämförelsevis stod bärbara enheter för 9 procent av all IP-trafik år 2013. Främst är det videotittande som kommer att stå för den ökade trafiken.

Uppkopplade saker ökar störst
En närapå fördubblad uppkopplad maskinpark kommer också att bidra till trafikökningen, men inte i första hand i form av smartphones. Fler surfplattor och uppkopplade TV-apparater kommer medverka till den större datamängden, men det är antalet maskin-till-maskin-enheter (M2M) som sticker ut: 2018 kommer de i Sverige att vara 40 miljoner. År 2013 var de 14,3 miljoner. Globalt spås 7,3 miljarder M2M-enheter generera 2,8 procent av all IP-trafik.

Sverige fortsatt i framkant
Jämfört med resten av världen kommer Sveriges internetanvändning fortsätta att ligga i framkant: 39 gigabytes per invånare och månad kommer 2018 ha ökat till 93 gigabytes. Det globala snittet då kommer att vara 30 gigabytes, en fördubbling mot dagens 15 gigabytes. Världens mobiltrafik kommer dock på fem år att hinna elvadubblas, och den globala IP-trafiken tredubblas. Den del av världens IP-trafik från smartphones och plattor som i dag är 6 procent kommer ha vuxit till att stå för 30 procent.

Hela rapporten finns att läsas här.