1
1
https://www.mobil.se/nyheter/svenskar-inte-intresserade-av-att-byta-mobilmarke
572768
Nyheter
falskt
Jag har den jag vill ha

Svenskar inte intresserade av att byta mobilmärke

Drygt 9 av 10 svenskar är inte intresserade av att byta till ett annat mobilmärke.

Marknadsundersökningsföretag YouGov har släppt resultatet av en undersökning som visar att människor i allmänhet inte är speciellt intresserade av att byta till ett annat mobilmärke, och att svenskar är mer märkestrogna än snittet.

Rapporten bygger på intervjuer med 19000 personer på 18 marknader, och den visar att många användare inte föredrar speciellt stora förändringar. 15 procent av de globala konsumenterna överväger att byta till ett annat märke, och hos svenskar ligger den andelen på 11 procent. Drygt var tredje överväger en uppgradering inom samma märke, medan 42 procent tänker behålla sin nuvarande mobiltelefon. 

Av dem som tänker behålla sin nuvarande mobil uppger mer än hälften att de behåller den eftersom den klarar allt de behöver och att de därför inte är intresserade av en uppgradering. Den åsikten var föga förvånande vanligast i åldersgruppen 55+ där 65 procent tycker att deras nuvarande duger, medan motsvarande siffra i gruppen 18-44 år låg på 45 procent.

En annan utbredd uppfattning bland de tillfrågade är att alla mobiltelefoner ser likadana ut och i grunden har samma tekniska specifikationer. Den uppfattningen har 54 procent av de globala och 45 procent av de svenska konsumenterna.

Källa