https://www.mobil.se/nyheter/tele2-och-telenor-g-r-ihop-om-4g-kompletterar-med-gemensamt-2g-n-t
278376
Nyheter

Tele2 och Telenor går ihop om 4G - kompletterar med gemensamt 2G-nät

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/658166.jpg?itok=ZqMtPCXK', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/658166.jpg?itok=KZRDSP9y', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/658166.jpg', w: 130, h: 81, title: ' ' },]
Tele2 och Telenor går ihop om att bygga ett gemensamt nät för 4G. Precis som 3G-näten utanför storstäderna byggts av operatörer i samarbete blir alltså 4G en gemensam sak.

Tele2 och Telenor gör alltså gemensam sak och bygger ett gemensamt nät för 4G. Samtidigt meddelar man just nu på pressmötet att man även kommer att bygga ett gemensamt nät för 2G. Samtidigt som man bygger ut ett landstäckande 4G-nät kommer man kompletttera med 2G för bättre samtalstäckning.

- Det här innebär att det för första gången går att surfa i bredbandshastighet i hela landet i ett annat nät än Telias, säger Lars-Åke Norling som är vd på Telenor Sverige.

Satsningen sker i det gemensamma bolaget Net4Mobility där Carl-Johan Bell blir vd. Det bolaget blir ett litet bolag på cirka 10-15 personer. Den praktiska utbyggnaden kommer bolaget att lägga ut på Telenor och Tele2s befintliga teknikorganisationer.

Utbyggnaden av det gemensamma nätet inleds i år och lanserar för kunder 2010 då modem finns tillgängliga. Eftersom de samtidigt bygger ett gemensamt 2G-nät kommer man på sikt att släcka ner de två 2G-nät man driver idag och använda det gemensamma nätet. Enligt Tele2s VD Niclas Palmstierna kommer man att förbättra taltäckningen genom utbyggnaden av 2G med 30 - 50 %.

Hastigheterna man väntar sig är 150 Mbit/s i storstad och 80 Mbit/s i övriga landet. En av de främsta anledningarna till att Telenor valde Tele2 och vice versa var enligt Telenors VD Lars-Åke Norling att man kan pola sina frekvenser. Det är en stor fördel och bygger på att Tele2 och Telenor har stora tilldelade frekvensutrymmen som ligger bredvid varandra och kan samutnyttjas. Tele2 och Telenor har 20 Mhz vardera medan Telia har 30 och Tre tilldelats 10. Det här innebär att Tele2 och Telenor tillsammans får det mest fullständiga LTE-nätet. För att uppnå full LTE krävs 2x20 Mhz, precis som Telenor och Tele2 har.

- Vi sökte en partner som är långsiktiga i Sverige och som har den finansiella styrkan, säger Lars-Åke Norling och det var alltså en av anledningarna till att man valde att inte gå vidare med 4G tillsammans med sin nuvarande partner för 3G, operatören Tre. I dagsläget satsar Telia på 4G på egen hand och Tre satsar istället i dagens läge på att uppgradera sitt befintliga 3G-nät.

Det gemensamma nätet ska få stor täckning, bättre än 2G-nätet har idag. Man vill dock inte gå ut med några siffror över yt- eller befolkningstäckning. Skulle någon av de övriga operatörerna vilja vara med i samarbetet verkar Tele2 och Telenor inte ha stängt dörren helt.Niclas Palmstierna glider elegant undan frågan men säger samtidigt att man inte säger nej till inviter om någon operatör vill hoppa på samarbetet.

I utbyggnaden av 3G bygger Telenor tillsammans med Tre i det gemensamma bolaget 3GIS medan Tele2 och Telia delat på den licens Tele2 fick vid licenstilldelningen. Initialt var även Orange med Telenor och Tre, men de drog sig senare ur.