1
1
https://www.mobil.se/nyheter/telia-in-pa-rad-rons-svarta-lista
571719
Nyheter
falskt
Telia går emot Arn

Telia in på Råd & Röns svarta lista

Detta efter att företaget upprepade gånger gått emot Arns rekommendationer

Telia har placerats på konsumenttidningen Råd & Röns ”Svarta lista”. Detta efter att upprepade gånger ha brutit mot konsumenträtten samt inte följt rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (Arn). Vid två tillfällen under hösten samt ytterligare nio tillfällen under vintern har företaget gått emot Arns rekommendationer.

”Jag kan generellt, för egen del, ifrågasätta om det är särskilt värdigt av ett företag som är delvis statligt ägt att agera på ett sådant här sätt” säger Marcus Isgren som är chef för Allmänna reklamationsnämnden. ”Att Telia gör det kan naturligtvis bidra till att man underminerar en central samhällsviktig funktion som Arn är. Det svenska konsumentskyddet bygger i stor utsträckning på att företag följer våra rekommendationer.”

Telia har inte velat kommentera till Råd & Rön att företaget har hamnat på Svarta listan.

Källa