Svenska UMTS-nät avvecklas

Telia och Tele2 bryter samarbetet om 3G-nätet

Telia och Tele2 meddelar i ett pressutskick att de avvecklar sitt gemensamma 3G-företag och fasar ut sitt samarbete kring 3g-näten.

Publicerad Uppdaterad

När de svenska 3g-licenserna i 2,1 GHz-bandet delades ut i december 2000 blev Telia sensationellt utan. Det löste man genom att sluta avtal med Tele2 om att bygga ett gemensamt 3g-nät under det samägda bolaget Svenska UMTS-nät. När Orange drog sig ur det svenska 3g-byggandet tog man över även denna licens. Telenor (då Vodafone) och Tre gick i sin tur ihop i bolaget 3GIS, även om man hade egna nät i storstäderna.

Nu meddelar Tele2 och Telia i separata pressreleaser att man planerar att avveckla samarbetet i Svenska UMTS-nät. Trafiken i det gemensamma nätet ska börja flyttas över i slutet av 2018, och vara helt genomförd 2025. 2025 är också det år då 3g-licenserna löper ut och kommer att behöva gå ut på auktion igen, och det är förstås en viktig orsak till att man börjar avveckla företaget nu.

Små men viktiga skillnader

Formuleringarna i de två meddelandena skiljer sig subtilt åt. Tele2 talar om att "accelerera övergången från 3g till 4g" och därmed göra stora kostnads- och energieffektiviseringar. De 6000 basstationerna som Svenska UMTS-nät driver kommer successivt att avvecklas eller fasas över till annan teknik. Tele2 har tillsammans med Telenor även byggt ut GSM-nätet för röstsamtal kraftigt, och företaget ser förmodligen 3G som ett mellanting som ger dåligt resursutnyttjande och skapar komplexitet i nätet i dagsläget.

Telia skriver även de i sitt pressmeddelande att 3G minskat i betydelse i förhållande till de andra näten, men passar samtidigt på att säga att utfasningen inte kommer att påverka Telias egna 3g-nät. Telia har visserligen ingen egen frekvens i 2,1 GHz-bandet, men man har flera andra mobilfrekvensband där Post & Telestyrelsen inte specificerat vilken teknik som ska användas, och dessa har Telia delvis använt till 3G.

Formuleringen talar i alla fall för att Telia ser en framtid där man fortsätter att driva 3G under en längre tid, medan Tele2 så fort som möjligt vill återanvända frekvensutrymmet för 4G-teknik, givet att man får förnyat förtroende att driva nät i 2,1 GHz-bandet. Till skillnad från licensutdelningen år 2000 kommer PTS med största sannolikhet till år 2025 ge operatörerna frihet att själva välja vilken mobil teknik som ska användas i nätet.

Vi har sökt Telia för kommentarer utan att få svar.

Källa