Nya regler ska tysta konkurrenter

Twitter har förbjudit appar från tredje part

Först upphörde Twitter-appar från tredje part att fungera, nu står det klart att Twitter aktivt vill stoppa konkurrenter.

Publicerad Uppdaterad

Det började med att Twitter-appar från tredje part plötsligt slutade fungera, varvid Twitter en vecka senare konstaterade att de bara såg till att deras API-regler efterföljdes. Många tredjepartsutvecklare ställde sig frågande till vilka regler det rörde sig om, men nu visar det sig att Twitter, samtidigt som man gick ut med det uttalandet, uppdaterade sitt utvecklaravtal utan att meddela detta till användare. I avtalet har man i avsnittet "begränsningar" lagt till en klausul som förbjuder användning eller åtkomst till licensmaterial för att skapa, eller försöka skapa, en ersättningstjänst eller liknande tjänst eller produkt som konkurrerar med Twitter-applikationer.

I sitt uttalande hänvisade Twitter till att man ”…tillämpar sina långvariga API-regler”, vilket med andra ord avsåg regler som man ändrade samma dag.

Källa