Betalar du kan du redigera

Twitter släpper redigeringsfunktion, men inte till alla

Twitter lanserar efter långvarigt testande möjligheten att redigera tweets, men inte utan att du tar fram plånboken.

Publicerad Uppdaterad

Sedan i våras har Twitter arbetat med en uppdatering som ska göra det möjligt att redigera publicerade tweets inom 30 minuter efter publiceringen. Funktionen omfattar även att läsare kan gå tillbaka för att läsa tweets redan innan de redigerades för att kunna se vad det är som har ändrats.

Nu har Twitter börjat rulla ut den skarpa versionen av uppdateringen, men redigering är en funktion som inte kommer till alla – i varje fall inte initialt. Än så länge kommer den enbart att bli tillgängliga för Twitter-användare som använder betaltjänsten Twitter Blue. 

Om och i så fall när redigeringsfunktionen kan komma att dyka upp även för icke betalande användare finns det för tillfället ingen information om.

Källa