Från den 1 maj 2014

Uppsägningstiden på abonnemang kortas

Nu har Näringsdepartementet lagt fram ett lagförslag som innebär att uppsägningstiden för mobilabonnemang kortas från tre till en månad. Dessutom ska det vara gratis att få sin telefon upplåst efter bindningstidens slut.

Publicerad Uppdaterad

Efter att ha utrett frågan har nu Näringsdepartementet lagt fram ett lagförslag om kortad uppsägningstid på mobilabonnemang, som om inget oväntat inträffar kommer att träda i kraft den 1 maj 2014. Enligt förslaget kommer det inte vara tillåtet med längre uppsägningstid än en månad, mot tre månader som är praxis i dag. Operatörerna ska också vara skyldiga att gratis ta bort eventuella sim-kortslås som binder telefonen till en viss operatör på telefonen efter bindningstidens slut, i stället för att som nu ta betalt för tjänsten.

– Den enskilde mobilkonsumenten måste få en starkare ställning än man har idag. Vi har de senaste åren sett att klagomålen till både Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna ökat ordentligt. Det tar regeringen på stort allvar, och just därför föreslår vi nu att det ska bli lättare och gå snabbare att byta operatör. Det kommer stärka konsumenten, öka konkurrensen på mobilmarknaden vilket i sin tur förhoppningsvis kommer leda till att operatörerna utvecklar bättre tjänster, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Uppsägningstiden på tre månader som är det vanliga i dag är även internationellt sett lång, i andra länder är det vanligare med en månads uppsägningstid.