Blockeringar plockas bort

X, före detta Twitter, tvingar fram öppenhet: "Blockeringsfunktionen meningslös"

Användare förlorar mer kontroll över vad som publiceras.

Ytterligare en grundläggande funktion är på väg att försvinna från före detta Twitter (numera X), och med den eliminerar man också användares möjligheter att kontrollera vad som skrivs i sina tweetflöden.

Det är Elon Musk som meddelar att man har för avsikt att plocka bort möjligheten för användare att blockera andra användare med undantag för direktmeddelanden. I ett inlägg på Twitter idag sa Musk att blockeringsfunktionen "är meningslös" och rekommenderade istället människor att använda mute-alternativet. Musk utvecklade inte beslutet mer än så, och det finns inte heller tidslinje för när förändringen kan komma att genomföras.

Möjligheten att blockera användare har setts som ett viktigt sätt att minska antalet övergrepp på Twitter. Skillnaden mellan att blockera och att använda mute-funktionen är primärt att blockera hindrar den blockerade personen att se något på din profil och hindrar dem därför från att vara en del av tweet-flödet och anses vara ett viktigt verktyg för att slippa trakasserier och otillbörliga pubkliceringar.

Beslut kan dock medföra en del konsekvenser som Musk eventuellt inte har tänkt på, nämligen att både Apple och Google har i sina riktlinjer bestämmelser för att användare måste kunna blockera andra användare, samt filtrera bort stötande material. Om beslutet att plocka bort möjligheten att blockera genomdrivs, kan det med andra ord resultera i att X-appen plockas bort från appbutikerna för att den strider mot regelverket. Däremot finns det inget som hindrar att beslutet genomdrivs på webb-versionen av kommunikationstjänsten.