Allt innehåll på sidan är annons
Företag
hej
hoj
huj
https://www.mobil.se/partner/7-tips-for-att-gora-ditt-barns-mobilanvandande-sakrare
567041
Partner
Surf.nu

7 tips för att göra ditt barns mobilanvändande säkrare

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/barn_med_ipad.jpg?itok=30Es9YOn', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/barn_med_ipad.jpg?itok=oh4CONS_', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/barn_med_ipad.jpg', w: 2000, h: 1333, title: ' ' },]
Allt fler barn äger idag en egen mobiltelefon, och allt för sällan funderar vi på vad långtidseffekterna av mobilens radiovågor kan ha på ett barn. Se till att ditt barn använder mobiltelefonen så säkert som möjligt med de här 7 tipsen.

Sakta har mobilanvändningen krupit ner i åldrarna, nästan alla barn har en egen mobiltelefon. Idag är det inte ovanligt att en sjuåring har en helt egen telefon.

När vi diskuterar säkerhet inom mobiltelefoni med föräldrar, brukar frågorna oftast kretsa kring att blockera olämpligt innehåll, spärra betalsamtal och betalköp och att ha uppsikt över vad barnet gör på mobiltelefonen.

Angeläget? Ja självklart, men vi borde kanske också fråga oss hur en påslagen mobiltelefon som sänder och mottager radiovågor påverkar barnen.

Barns mobilanvändning skiljer sig mot vår

Till skillnad mot den äldre generationen som föredrar att ringa vanliga samtal, så föredrar den yngre generationerna att hålla kontakten genom appar. Sociala medier utgör ett viktigt nätverk i barnens liv och en stor del av tiden framför mobilen spenderas i olika sociala forum.

När telefonen inte används för att kommunicera genom textmeddelanden, samtal eller sociala nätverk så är det oftast streaming av videos, musikstreaming eller spel som telefonen används till.

Risker med barnens användning

Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar forskning kring hur mobiltelefoner och radiovågorna från mobilerna påverkar oss. Ännu finns det inga resultat som tyder på att mobiltelefonen är cancerframkallande eller utgör någon hälsorisk. Däremot så vet man inte hur långtidseffekten av mobilanvändning ser ut.

I rapporten ”Svenskarna och Internet” så uppskattar man att de som börjar använda internet inte kommer att sluta med det under sin livstid. Det betyder att de spädbarn och barn som introduceras till mobiltelefoner och internet med största sannolikhet kommer att använda denna teknik under resten av sitt liv. Eftersom det saknas forskning om långtidseffekterna av mobilanvändning och radiovågor så rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att barn använder mobiltelefoner med försiktighet.

Fördelarna för unga mobilanvändare

Det finns ingen anledning att springa hem och förbjuda barnen från att använda mobiltelefonerna, för visst finns det flera fördelar med att ett barn har en mobiltelefon. Förutom den uppenbara säkerhetsaspekten att barnet alltid kan nå en vuxen och vice versa, så finns det flera sociala och utvecklande perspektiv av mobiltelefoni som är positiva.

Mobiltelefonen utgör även en viktig social aspekt eftersom dagens barn och ungdomar växer upp i en digital värld. Mycket av kontakten utanför skolan sker genom meddelandeappar, och mycket av interaktionen barnen sinsemellan grundar sig på digitala saker som de har sett, spelat eller upplevt. De växer helt enkelt upp i en värld som har accelererat in i digitaliseringen, och de lär sig i ett tidigt stadie att använda teknik som ett verktyg.

Så trots att långtidseffekterna från dagens mobiltelefoner är okända så finns det ingen anledning till att helt förbjuda mobiltelefoni. Se hellre till att mobiltelefonen används med försiktighet.

Så skapar du säker mobilanvändning för barn

För att skapa en så säker mobilanvändning som möjligt så finns det vissa saker som du kan göra och tänka på:
•    Slå på flight-mode när barnet lyssnar på musik, spelar spel eller surfar via Wi-Fi. I flygplansläge är sändaren avstängd och inga radiovågor sänds.
•    Lär barnen prata i telefon med handsfree så att telefonen är längre ifrån huvudet.
•    Använd en operatör som har stark signal där ni bor. God täckning gör att signalen inte behöver vara lika kraftig, och därigenom skapas mindre radiovågor.
•    SMS:a eller skriv meddelanden istället för att ringa.
•    Ladda inte telefonen bredvid sängen, utan placera hellre telefonen en bit ifrån sängen.
•    Ha telefonen i en väska eller ryggsäck hellre än i en ficka nära kroppen.
•    Skaffa ett barnvänligt abonnemang där du kan köpa till säkerhetstjänster och föräldrarkontroll.

Säkra ytterligare genom mobilabonnemang för barn

Utöver den eventuella fysiska påverkan av radiovågor så kan mobiltelefonin för barn säkras upp ytterligare genom att välja ett abonnemang som är anpassat för barn. Ett barnabonnemang är oftast billigare, finns i lämpliga abonnemangsstorlek och är säkrare eftersom det finns funktioner som hjälper dig att skapa ett säkert mobilanvändande.

Med ett mobilabonnemang för barn kan du få tillgång till tjänster som:
•    Spärr av specifika appar och hemsidor i mobilen.
•    Kostnadskontroll som ger dig kontroll över betalsamtal och köp som har gjorts (betalsamtal och betalköp kan även spärras).
•    Föräldrarkontroll som ger dig kontroll och uppsyn över barnets användande av mobiltelefonen.

Läs vidare för mer tips om barns mobilanvändning och bäst mobilabonnemang för barn.

Publicerad: 20 maj 2019 - 10:00