Annons från Compary AB

Virtuella kort förväntas öka kraftigt

Användningen av virtuella kort ökar hos både privatpersoner och företag. Ökad handel online och behov av flexibla lösningar anses vara orsaken.

Statistik från Grand View Research visar att användningen av virtuella kort förväntas öka mycket kraftigt fram till 2030. Undersökningen bygger visserligen på statistik från den amerikanska marknaden men dess utveckling brukar ofta återspeglas på den svenska marknaden.

Att utvecklingen går åt det hållet är även något som Oscar Letterblad, på Eurocard, håller med om. I artikeln ”virtuella kreditkort på frammarsch” anger han att intresset för de virtuella kortlösningarna är stort hos deras företagskunder. Han anser att företag som ”köper produkter, tjänster eller digital annonsering online” absolut bör överväga denna kortlösning. Däremot ser han inte virtuella kort som en ersättning för de fysiska korten utan snarare som ett framväxande komplement. 

Så fungerar virtuella kort

Ett virtuellt kort är ett digitalt kortnummer som är kopplat till samma konto som det fysiska kortet. Det kan därmed användas för onlineköp eller registreras i betalfunktioner som Google Pay eller Apple Pay för mobila betalningar. Vid användning är det alltså mycket liten skillnad i jämförelse mot att använda ett plastkort. Det är istället den ökade flexibiliteten och säkerheten som uppskattas av användarna. 

De virtuella kortnumren skapas i appen, eller via kortutgivarens hemsida. När detta sker finns ofta ett flertal val som kan begränsa användningen av det specifika kortnumret. Det kan exempelvis vara beloppsgränser, att kortnumret bara kan användas en enda gång eller begränsning för kontantuttag. 

På detta sätt kan virtuella kort skapas helt utifrån dess förväntade användningsområde. En funktion som både ökar säkerheten och funktionen. 

En annan definition av virtuella kort är de kort som ger tillgång till kortnumret redan innan det fysiska kortet skickats ut. De kan därmed användas virtuellt direkt efter att de ansökan har godkänts. Se exempel på hur denna definition används här

Säkrare online

Undersökningen från Grand View Research visar att efterfrågan på virtuella kort växer snabbast hos privatpersoner. Orsaken anges vara en ökad konsumtion online och efterfrågan på trygga kortbetalningar. 

Många känner sig otrygga med att uppge sina kortuppgifter vid onlineköp. Detta inte minst om det sker på en okänd butiks hemsida eller en utländska butik där transaktionen inte behöver verifieras med BankID. 

En lösning är då att skapa ett virtuellt kortnummer med beloppsbegränsning på inköpssumman. När kortnumret sedan används vid inköpet finns ingen risk för över- eller dubbeldebitering. 

Projekt och utgiftshantering

De flesta företagskort har även virtuella kort som en tillgänglig funktion. Några exempel är Eurocard och Pleo som ger tillgång till tjänsten för alla som har kort från dem. Ett annat alternativ är storbanken SEB som erbjuder SEB Corporate Pay som en enskild betalningstjänst. 

Många företagare använder denna funktion vid betalning för annonser på Google och social media. Det blir ett enkelt sätt att samla alla dessa kostnader på ett enda konto. På samma sätt kan flera virtuella kort skapas och användas inom olika projekt. Detta för att på ett enkelt sätt begränsa, spåra och bokföra kostnaden till rätt projekt. 

Det är även vanligt att både företag och privatpersoner använder denna betalningslösning vid återkommande betalningar av licenser och abonnemang. Betalningar som sker löpande exempelvis varje månad. Med denna lösning skapas både enklare överblick samt säkerhet för dessa betalningar. Skulle kortnumret behöva spärras behöver bara ett nytt virtuellt kortnummer skapas och bytas ut på dessa tjänster. 

Enklare vid hemmakontor

Ungefär 15% arbetar hemifrån minst hälften av sin arbetstid och 40 % arbetar hemma vid vissa tillfällen. Att allt fler jobbar hemma har även påverkat hur företagen hanterar sina kortinköp. Att ”dela” på ett fysiskt kort som ligger på kontoret är inte längre en praktisk lösning. 

Med virtuella kort skapas både en mer praktiskt och säkrare lösning. Detta både utifrån att de anställda kan få egna kortnummer samt att dessa kan begränsas utifrån den anställdes inköpsbehov.

Anpassade kortlösningar

Den stora skillnaden mot de fysiska korten är alltså de inställningar och begränsningar som kan skapas på virtuella korten. Dessutom går det att skapa flera kort, med olika begränsningar, på bara någon minut. 

Det virtuella kort, för privatpersoner, som erbjuder allra flest möjligheter är troligtvis Revolut. Bland annat kan kort skapas som genererar nya kortuppgifter efter varje betalningstillfälle samt de med beloppsbegränsning. Dessa kan exempelvis användas vid provprenumerationer där kortnummer måste anges och debitering sker om inte uppsägning skett inom en viss period.