Trasig skärm, stulen, vattenskada – det gäller

Så funkar det: Försäkring för din mobil – koll innan olyckan är framme

Hemförsäkringen, en speciell försäkring för mobilen eller kanske garantiärende? Vi reder ut vad du behöver i olika situationer när olyckan varit framme.

Publicerad Uppdaterad

Våra mobiltelefoner har utvecklats enormt mycket de senaste tjugo åren, från att ha varit en specialpryl för de mest tekniknördiga till en något som i stort sett alla har i fickan och dessutom förlitar sig på för många uppgifter i det dagliga livet. Det här gör så klart att om vi blir av med vår telefon, oavsett om det är på grund av stöld eller skada, så blir vi lite villrådiga. Om du behöver din telefon till mycket i din vardag kan det vara en god idé att se vad du har för försäkring, vad den täcker och hur snabbt du kan få hjälp om något går fel.  

För att få reda lite mer på om hur försäkringar och mobiltelefoner fungera tillsammans har vi pratat med ett par försäkringsbolag och dessutom med Konsumenternas försäkringsbyrå, för att reda ut var de potentiella friktionsytorna uppstår. Men också för att ta reda på hur det går till om du lyckas skada din telefon och den behöver lagas eller ersättas, och vad som behövs för att ha ett så bra skydd som möjligt för din pryl.

Vanligaste skadorna

Våra mobiltelefoner har utvecklats enormt mycket de senaste tjugo åren, från att ha varit en specialpryl för de mest tekniknördiga till en något som i stort sett alla har i fickan och dessutom förlitar sig på för många uppgifter i det dagliga livet. Det här gör så klart att om vi blir av med vår telefon, oavsett om det är på grund av stöld eller skada, så blir vi lite villrådiga. Om du behöver din telefon till mycket i din vardag kan det vara en god idé att se vad du har för försäkring, vad den täcker och hur snabbt du kan få hjälp om något går fel.  

För att få reda lite mer på om hur försäkringar och mobiltelefoner fungera tillsammans har vi pratat med ett par försäkringsbolag och dessutom med Konsumenternas försäkringsbyrå, för att reda ut var de potentiella friktionsytorna uppstår. Men också för att ta reda på hur det går till om du lyckas skada din telefon och den behöver lagas eller ersättas, och vad som behövs för att ha ett så bra skydd som möjligt för din pryl.

Vanligaste skadorna

När vi frågade de olika försäkringsbolagen vilka de vanligaste skadorna på deras försäkringstagares telefoner var så rådde det ingen tvekan. Trasiga skärmar till följd av att man tappat telefonen är det absolut vanligaste som deras användare anmäler när det kommer till mobiltelefoner. Men även fuktskador och stöld är anledningar till att man kontaktar sitt försäkringsbolag. Den här vetskapen leder oss ju vidare till att fundera över vad din försäkring egentligen täcker. Det här beror så klart på vad du har för försäkring då villkoren skiljer sig lite mellan de olika bolagen. Men det finns ändå vissa gemensamma nämnare som gäller för de flesta försäkringsbolag. 

Vad täcker din försäkring? 

Vi frågade försäkringsbolagen om deras försäkringar täcker till exempel om en telefon som är IP-klassad blir fuktskadad (alltså utsatt för den typ av fukt som den ska klara av). De flesta anser då att det verkar vara ett garantiärende snarare än ett försäkringsärende. En hemförsäkring har de allra flesta som även har en mobiltelefon, hemförsäkringen täcker det mesta som kan tänkas handla om skador kopplade till brand, översvämning eller andra händelser som kan skada din telefon(och ditt hem). Men de täcker nödvändigtvis inte vid stöld utanför hemmet eller om du förvarar din telefon på ett dåligt sätt och den blir stulen (mer om det senare). Det som dock kan vara bra att veta är att en vanlig hemförsäkring oftast inte täcker för de som försäkringsbolagen själva menar är de vanligaste skadorna, det vill säga skador som uppstår på grund av otur eller olycka. De försäkringsbolagen vi varit i kontakt med rekommenderar då istället att man tecknar en så kallad allriskförsäkring. Oftast är detta ett tillägg till hemförsäkringen. Till exempel Gjensidige, som är ett av de försäkringsbolag vi varit i kontakt med säger så här: 

– Eftersom den vanligaste orsaken till mobilskador överlag är så kallade allriskskador, det vill säga plötsliga och oförutsedda händelser, så är det också viktigt att se till att ha ett allriskskydd i sin hemförsäkring om man inte har en egen försäkring för mobiltelefonen, svarar Tina Halldén, kommunikationschef på Gjensidige.

En allriskförsäkring är alltså den typ av försäkring som i dagligt tal kallas för drulleförsäkring. I vissa hemförsäkringar ingår allriskförsäkringen om du väljer en mer omfattande försäkring. Med en så kallad allriskförsäkring har du alltså skydd även om du råkar tappa din telefon så att den går sönder. Det ska dock sägas att de flesta hemförsäkringar ersätter bara om din telefon går sönder så att den inte fungerar, de ersätter inte estetiska skador som om din skärm spricker utan att det påverkar telefonens funktion. 

Vad händer när du skadar din telefon?

Kortfattat kan man säga att det finns tre olika alternativ. Antingen så täcks skadan av din försäkring eller så täcks din skada av garantin på telefonen (om det är ett garantifel, som till exempel att en vattentät telefon blir vattenskadad). Det tredje alternativet är ju att du vare sig kan få ersättning från försäkringsbolaget eller från tillverkaren via garanti. Då får du istället bekosta eventuell reparation själv.

Intressantast är ju i det här fallet vad som händer när försäkringen täcker skadan och då finns det två olika vägar. Antingen ber försäkringsbolaget, till exempel Folksam i det här fallet, dig skicka telefonen till en av deras samarbetspartners som lagar telefonen och reglerar kostnaden mot försäkringsbolaget och du får betala självrisken. Andra bolag (till exempel Gjensidige och Länsförsäkringar) väljer att låta kunden anlita vilken firma denne finner lämplig och ersätter vad skadan kostar att reparera efter att åldersavdrag och självrisk dragits av. Några av försäkringsbolagen vi kontaktat säger också att om kostnaden för att laga telefonen understiger vad du har i självrisk så finns inget behov av att kontakta försäkringsbolaget alls. Om det är billigare att laga telefonen än vad du har i självrisk är det ju så klart onödigt att alls göra ett försäkringsärende av skadan. De flesta bolagen vill dock ha en kostnadsuppskattning från reparatören innan telefonen lagas. Flera bolag poängterar också att de helst ser att man lagar skadade telefoner så långt det är möjligt för att minimera miljöpåverkan, något som ändå får anses vara positivt. 

Om din telefon blir stulen

Det är ju inte bara skador som kan ta din telefon ifrån dig, den kan ju också bli stulen. Hur gör man då och vad täcker din vanliga försäkring? Ja, om du får inbrott i ditt hem och din mobiltelefon stjäls så täcker försäkring det. Däremot är det lite mer knepigt om du är ute och rör dig i samhället och blir av med mobiltelefonen. Dels så kan det vara så att hemförsäkringen inte täcker din förlust om du inte märker att telefonen stjäls av en ficktjuv eller liknande. Du måste alltså bli rånad för att försäkringen ska gälla. Detsamma kan hända om du är oförsiktig och lämnar telefonen utan uppsikt på en plats där det går att anse att du bör ha uppsikt över den (på restauranger, kollektivtrafik och så vidare).

– Det finns en begränsning i villkoret gällande så kallad stöldbegärlig egendom (t ex mobiltelefon). Den ersätts inte vid fickstölder, utan man måste uppfatta att telefonen stjäls (väskryckning). I fallet fickstöld, måste man ha tilläggsförsäkringen Drulle för lös egendom, svarar Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg Hansa. 

Det du behöver göra om din telefon blir stulen är att göra en polisanmälan, ha ett kvitto på att du köpt telefonen (för att bevisa att den är din och vilket värde den kan tänkas ha vid ersättning) samt beskriva hur förlusten gick till. Några bolag poängterar också att det är viktigt att du kan redogöra för händelsen på ett trovärdigt sätt. I enlighet med Folksams rutiner ska du även spärra telefonen via dess IMEI-nummer. 

Lönar det sig att ha en separat försäkring för mobilen? 

När du köper dyr elektronik så erbjuds du ofta att teckna en försäkring på den grej du just köpt. Det finns också en del försäkringsbolag som har separata produktförsäkringar. Fördelarna med dessa försäkringar är att de oftast har en lägre självrisk än din hemförsäkring, men också att de inte gör något åldersavdrag på telefonen. Många försäkringsbolag har ett åldersavdrag som kan innebär att de skriver ner värdet på din telefon ganska snabbt (30-40 procent under första året), vilket tillsammans med den högre självrisken gör att du får ut mindre ersättning om din telefon behöver repareras. Produktförsäkringarna har oftare en högre försäkringspremie, vilket alltså gör dem dyrare än att bara ha en hemförsäkring. Det här innebär alltså att du behöver fundera över om du verkligen vill ha en specifik produktförsäkring för din mobil. Om du köper en dyrare telefon (som oftast också är dyrare att laga) och har för vana att tappa dina telefoner titt som tätt så kan det finns en idé att skaffa en produktförsäkring som ersätter bättre men också kostar mer. Men om du istället köper en lite billigare telefon och inte brukar ha sönder telefoner så lönar det sig antagligen inte att skaffa en produktförsäkring. Att resonera i termer som “brukar ha sönder” är ju vanskligt, det räcker ju med att ha otur i ett ögonblick för att din telefon ska gå sönder. Men någon form av utgångspunkt måste man ju ha. Också hur länge du brukar ha en telefon spelar roll. Har du en dyr telefon en kortare tid så kommer du inte att ha betalat en lika hög ackumulerad premie som om du har den en längre tid (då den ackumulerade premien till slut kan överstiga värdet av telefonen). 

Räkneexempel med cirkapriser

Det skiljer ju så klart mellan diverse olika bolag, så följande uträkning är schematisk

Mobilens pris vid inköp: 6000 kronor

Produktförsäkringskostnad/år: 1500 kronor 

Hemförsäkring med allriskförsärking 2000 kr

6000/1500 = 4 år

6000/2000 = 3 år

Det vill säga om du har din mobiltelefon i mer än fyra år så kommer produktförsäkringen ha kostat dig mer än vad själva telefonen gjorde. Ju högre pris på telefonen, ju längre tid tar det innan försäkringens pris blir högre än telefonens inköpspris. Det är också värt att notera att de flesta produktförsäkringar har en livstid på 4-5 år. Efter det kan du inte teckna om den för din telefon. Ser man till hemförsäkringen med allriskförsäkring så har du betalat mer för den än för din telefon redan efter tre år, men då har du å andra sidan betalat för en hemförsäkring som du ändå behöver och som täcker mer än bara din telefon. 

Bevis på hur skadan gått till

För att ta reda på var det oftast blir tokigt och vad man ska tänka på när man skaffar en försäkring har vi pratat med Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

– De ärenden vi oftast ser där en konsument vill ha hjälp är när försäkringsbolaget hävdar att kunde inte lyckats bevisa hur en skada har gått till. Men i de flesta fall när dessa går vidare till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) så rekommenderas ändring av försäkringsbolagets beslut till konsumentens. Ibland kan det också vara problem att få fram en likvärdig produkt om telefonen behöver bytas ut, säger hon.

Men hur tycker en jurist att man ska tänka kring sitt val av försäkring? 
– Det man bör göra är att utgå ifrån sin egen ekonomi och den mobiltelefon man har köpt. Det är också viktig att se vad den egna hemförsäkringen täcker. Det är onödigt att ha dubbla försäkringar eftersom du bara kan få ersättning från en försäkring vid en skada. Var noga med att undersöka dina försäkringars villkor så att du vet vad du kan förvänta dig och vad det kommer att kosta.  

Sammanfattning

Ska vi försöka samla ihop den här artikeln till en slutsats så är det kanske svårt att göra några generella uttalanden kring hur just du ska göra och vilken försäkring du ska välja. Det hänger på vilken telefon du väljer och hur din ekonomi ser ut, men också på hur dina försäkringsvillkor ser ut i din hemförsäkring. De flesta hemförsäkringar med ett så kallat allrisktillägg kommer att se till att du får en fungerande telefon om du råkar tappa den så att den går sönder. Om du vill vara säker på att kunna byta till exempel en skärm som är trasig men inte hindrar telefonens funktion, så bör du antagligen skaffa dig en specifik produktförsäkring. Om du dessutom ofta byter telefon, ofta “klantar dig” och gärna har en dyr telefon så kan också en dyrare produktförsäkring vara värd sin premie. Förhoppningsvis får du och din telefon ett långt liv tillsammans och även om en försäkring är väldigt bra att ha så får man ju hoppas att du inte behöver utnyttja den.