Vi förklarar IP- och ATM-klassning

Vattentäta mobiler och klockor inte så vattentäta som du tror

Mobiltillverkarnas utfästelser om vattentäta mobiler är lite sämre än de låter.

Publicerad Uppdaterad

Köper du en dyrare mobiltelefon i dag får du ofta veta att den är vattenskyddad enligt IP-klass 68. Det betyder att den tål att befinna sig under vatten enligt ett djup och tidsintervall som tillverkaren bestämt. Typiskt sett 1,5-2 meter i minst en halvtimme.

Utifrån detta vore det rimligt att tro att du kan bada med mobilen, ta undervattensbilder, och kanske dyka med den så länge du inte går ner för djupt, men det ska du akta dig för. Annars finns det risk för att mobilen går sönder, och när du lämnar in den får du veta att garantin inte gäller på grund av att mobilen fått vattenskador. 

Betyder det att tillverkarna ljuger eller är ohederliga? Det råder det delade meningar om. Den italienska konkurrensmyndigheten bötfällde till exempel nyligen Apple 10 miljoner euro för att man gett vilseledande information kring vilka villkor vattenskyddet gäller under, och att man marknadsfört telefonen som vattentät samtidigt som man inte ger garanti för vattenskador. Även Sony har tidigare fällts för falsk marknadsföring på liknande grund. 

Köper du en dyrare mobiltelefon i dag får du ofta veta att den är vattenskyddad enligt IP-klass 68. Det betyder att den tål att befinna sig under vatten enligt ett djup och tidsintervall som tillverkaren bestämt. Typiskt sett 1,5-2 meter i minst en halvtimme.

Utifrån detta vore det rimligt att tro att du kan bada med mobilen, ta undervattensbilder, och kanske dyka med den så länge du inte går ner för djupt, men det ska du akta dig för. Annars finns det risk för att mobilen går sönder, och när du lämnar in den får du veta att garantin inte gäller på grund av att mobilen fått vattenskador. 

Betyder det att tillverkarna ljuger eller är ohederliga? Det råder det delade meningar om. Den italienska konkurrensmyndigheten bötfällde till exempel nyligen Apple 10 miljoner euro för att man gett vilseledande information kring vilka villkor vattenskyddet gäller under, och att man marknadsfört telefonen som vattentät samtidigt som man inte ger garanti för vattenskador. Även Sony har tidigare fällts för falsk marknadsföring på liknande grund. 

Men det betyder inte att Apple och Sony ljugit om att telefonerna tål att vara nedsänkta under vatten i en viss tid, det är bara inte säkert att de tål resan dit.

Här behöver vi förklara de olika systemen för att ange vattenskydd, och vad de innebär i praktiken.

IP-klass

IP-klassning är det vanligaste måttet på vattenskydd för mobiler, och det innebär att ett oberoende testinstitut har testat produkten enligt en förutbestämd testmetod och intygar att den uppfyller kriterierna. Klassningen anges i formen IP och två siffror, där den första siffran anger skyddet mot damm och den andra skyddet mot väta. För just mobiltelefoner är skyddet mot damm mindre intressant. Risken att ett sandkorn ska komma in i mobilen och förstöra innanmätet är inte stor, utan det är den andra siffran vi vill åt. Skalan ser ut så här:

1: Droppskyddat. Vatten droppar vertikalt över mobilen i 10 minuter (motsvarar 1 mm regn per minut). 

2: Droppskyddat. 15 grader snett infallande vattendroppar faller mot mobilen i 10 minuter (motsvarar 3 mm regn per minut). 

3: Strilsäkert. Vatten strilas över mobilen i 5 minuter med 0,7 liter per minut med trycket 80 – 100 kPa. 

4: Striltätt. 10 liter vatten per minut strilas över mobilen i 5 minuter med trycket 80 – 100 kPa.

5: Spolsäkert. 12,5 liter vatten per minut spolas med 30 kPa tryck mot mobilen från 3 m avstånd i minst 15 minuter. 

6: Spoltätt. 100 liter vatten per minut spolas med 100 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 3 minuter.

7: Vattentät. 30 minuter nedsänkning till ett djup av 1 m.

8: Tryckvattentät. Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m.

9K: Skydd mot högtryckstvättning. Vatten som spolas med högt tryck runt hela mobilen får inte ha skadlig inverkan. 

Om och men

Det första vi behöver veta här är att även om skalan i princip går från lägre till högre skydd är det faktiskt möjligt att en mobil tål att vara nersänkt i vatten enligt IP-klass 68 men inte tål att spolas enligt IP-klass 65, eftersom stillastående vatten beter sig annorlunda än vatten i rörelse. Detta har Sony noterat, och de brukar certifiera sina mobiler enligt både IP65 och IP68. För IP68-testningen beskriver Sony processen så här:

“När vattentätheten testas på en Sony-enhet placeras den försiktigt i en behållare fylld med kranvatten och sänks ned till ett djup på 1,5 meter. Efter 30 minuter i behållaren tar vi försiktigt ut enheten och testar dess funktioner.”

Tappar du en mobil i vattnet utsätts den för helt andra krafter, för att inte tala om när du simmar med den, och att bada med mobilen är alltså något helt annat än att sänka ned den i vatten, något som mobilen inte är certifierad att tåla.

Det andra viktiga att notera är ordet kranvatten i Sonys beskrivning. Företaget varnar samtidigt för att utsätta enheten för havsvatten, saltvatten, klorerat vatten eller dryck. Saltvatten och klorerat vatten har andra egenskaper än kranvatten och kan både ta sig in där vanligt vatten stannar ute på grund av olika ytspänning och orsaka mer skada om det gör det.

Där företagen kan sägas ha ljugit är i bilder i marknadsföringsmaterial där de visar mobiler som faller i vattnet med ett stort plask, eller personer som badar med dem, något som man alltså inte garanterar att enheterna tål.

Här kan vi också passa på att förklara det andra klassningssystemet som brukar förekomma, ATM. ATM betyder atmosfärer, och siffran anger hur mycket extra tryck enheten, oftast klockor, tål innan vätska tränger in. En atmosfärs tryck motsvarar tio meters vattendjup, så 5ATM som är en vanlig klassningsnivå betyder att klockan tål att befinna sig på ett djup av 50 meter. Precis som för IP-klass talar vi dock här om långsam nedsänkning i sötvatten, vilket betyder att den verkliga tåligheten är en annan än att du kan dyka till 50 meters djup i havet med klockan.

I praktiken

Nu kanske det låter som att de här vattenskyddklasserna inte är något värda, men så illa är det lyckligtvis inte. I praktiken kan man översätta de olika klasserna till beteenden som mobilen eller klockan kan väntas tåla – de ligger bara under det enheten certifierats för.

En enhet som har IP-klass 68 kan således väntas klara de flesta sorters regn. Har du tur klarar den av att du tappar den i diskhon, men känn dig inte för säker på det. Är IP-klassen 65 kan man känna sig lugn i duggregn, men man ska kanske låta bli att ta fram mobilen i spöregn. Och en klocka som har 5ATM vattenskydd kan du känna dig rätt trygg att simma med klockan, så länge du inte dyker på något djup.

Om olyckan ändå skulle vara framme kan du tyvärr inte fästa alltför mycket hopp till att garantin ska gälla vid vattenskada. Som vi sett garanteras bara vattenskyddet av tillverkarna under väldigt specifika förhållanden, och även om man hållit sig inom dessa ramar är det svårt för användaren att bevisa att man gjort det.

Däremot kan du ha glädje av hemförsäkringen. Om du har allrisktillägg till din hemförsäkring, till vardags kallat drulleförsäkring, får du ersättning för saker som går sönder även utanför hemmet. Du behöver då bara betala självrisken, typiskt 1500 kronor, vid reparation eller ersättning av enheten som gått sönder på grund av vattenskada.

Slitage

Det finns en sak till att tänka på, och det är slitage. Flera mobiltillverkare som inte anger någon IP-klass brukar ändå hävda att enheterna har en vattenavstötande ytbehandling som gör det säkert att använda dem ute i regnet. Detta stämmer säkert, men en sådan ytbehandling kommer att nötas bort med tiden, och det är inte säkert att effekten är kvar efter ett år.

För klockor och headset som tillbringar mycket tid i direktkontakt med huden är det också extra viktigt att göra rent enheten regelbundet. Svett som torkar kan annars lämna ett lager salt som kan fräta sönder de vattenskyddande delarna över tid. Jag har själv bevittnat ett reparationsärende där en kund fick veta att en klocka som var vattenskyddad enligt ATM5 hade fått vattenskador på grund av att man inte gjort rent den och gummipackningen som höll vatten ute hade förstörts. Uppmaningen att göra rent enheterna regelbundet som det står i manualen är alltså värda att tas på allvar.

Så länge man följer dessa tumregler och inte stirrar sig blind på vad enheterna tål på pappret kan du alltså fortfarande ha glädje av det vattenskydd som din mobil, headset eller klocka är försedd med.

Så gör du

  • Om du vill kunna använda mobilen, headsetet eller klockan i lättare regn bör den ha minst IP-klass 65, eller någon form av ATM-klassning. Mobiler med vattenavstötande ytbehandling tål också regn – när de är nya.
  • Om du vill kunna använda mobilen, headsetet eller klockan i ösregn bör den ha minst IP-klass 68, eller någon form av ATM-klassning. 
  • Om du vill kunna fota med mobilen under vatten behöver den ha minst IP-klass 69K eller ATM-klassning. Det hittar du bara på särskilda tåliga mobiler eller mobilskal.
  • Om du vill kunna simma med klockan bör den ha en klassning på minst 5ATM.
  • Se till att torka av klockan eller headsetet med en fuktad tygduk efter träningspass eller andra situationer då den utsatts för svett. Annars kan de vattenskyddande delarna ta skada av salterna från svettet.
  • Du kan aldrig känna dig helt säker på att en IP-klassning skyddar mot vattenskador, och det är svårt att få rätt mot tillverkaren om olyckan skulle vara framme och enheten blir vattenskadad.
  • Se till att ha ett allrisktillägg på din hemförsäkring, kallat drulleförsäkring, för att få ersättning om din mobil eller klocka skulle bli vattenskadad.