https://www.mobil.se/business/4g-v-xer-starkt-hos-kunderna
514255
Operatörerna:

"4G växer starkt hos kunderna"

Den elektromagnetiska strålningen från mobiltelefonen är inte farlig, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.
4G kom till Sverige i december 2009. Med det är först i år att tekniken verkligen slagit igenom. Vi har pratat med alla operatörer för att få deras bild av hur det gått och hur de nu omvärderar priserna för 4G-uppkopplingen.

2012 kan anses vara en brytningspunkt för 4G som massmarknadsteknik. När Telia lanserade mobilt bredband med 4G i Stockholm i slutet av 2009 var operatören först i världen och förväntningarna var höga. Prislappen för 4G, som då var ett speciellt abonnemang för just 4G-nätet, var högre än för 3G och antalet prylar med stöd för tekniken var dessutom begränsad. Det resulterade i en någorlunda trög tillväxt under 2010 och 2011. 

– Det finns alltid en viss trögrörlighet i början, främst för att det inte finns tillräckligt med konsumentprodukter på marknaden, säger Pelle Lindvall, chef för mobilnäten på Telia.

Två år efter lanseringen hade bara cirka 30 000 kunder köpt ett mobilt bredbandsabonnemang med 4G, enligt statistiken från Post-och Telestyrelsen, PTS. Men de senaste operatörssiffrorna tyder på att tillväxten av 4G-abonnenter under 2012 varit kraftigare än under 4G:s barndomsår. I början av oktober hade nämligen Telia ökat antalet 4G-kunder till över 200 000 medan Tele2 idag har cirka 100 000 abonnenter. En uppskattning baserad på Telenors marknadsandel på mobila bredbandsmarknaden vid utgången av 2011 samt de andra operatörernas kundtillväxt kan ge ytterligare cirka 100 000 4G-kunder. 

4G kan bli dyrare igen

Det största frågetecken om 4G är nu hur priserna kommer att utvecklas närmaste året. Prisnivån var högre när 4G lanserades jämfört med idag, men prisbilden kan få en sväng uppåt framöver, i och med att tredjepartstjänster som kräver mycket data ökar explosionsartat. Dessa kräver kapacitetsinvesteringar, samtidigt som de inte genererar direkta intäkter för operatörerna, utöver avgiften för dataabonnemanget.

– Priset var givetvis högre när vi lanserade 4G. Men syftet var då inte bara att bygga en kundstock utan att lära oss hur den tekniken funkade när den togs i bruk. Sedan dess har mycket hänt. Nu är 4G en viktig del av vårt erbjudande, dessutom har vi ett välutbyggt nät samt en uppsjö med nya terminaler med stöd för 4G, då både smartphones och modem. Att nu kunderna strömmar till det nya nätet är en tydlig indikation på en relevant prisbild, säger Anders Tillander, företagschef på mobilitetstjänster på Telia.

Som Anders Tillander på Telia påpekar är i dag allt mobilt bredband som säljs av Telia och Telenor i stort sett 4G. Tele2 erbjuder fortfarande ett instegsabonnemang med 3G. Operatören 3, som anser att 4G är en teknik för att leverera snabbt mobilt bredband snarare än en produkt i sig, har valt att inte sälja specifika 4G-abonnemang. Det som idag driver 4G-utvecklingen är enligt Erik Hörnfeldt, presschef på 3, är att 4G bakats in vanliga bredbandserbjudanden för att avlasta de nedtyngda 3G-näten:

– Extremt få kunder vill ha 4G i sig, de vill däremot ha bättre hastighet, säger Erik Hörnfeldt.

Den högre bandbredden stimulerar användningen av tjänster som kräver mycket kapacitet i mobila näten, med strömmade videotjänster i spetsen. Dessa tjänster stimulerar samtidigt tillväxten av mobilt bredband.

– Trafiken från tv och film är det som ökar mest. Det är i grunden positivt för oss eftersom dessa tjänster driver efterfrågan för det som är vår kärnverksamhet, det vill säga att leverera datakommunikation, säger Samuel Skott, affärsområdeschef för privatmarknaden på Tele2.

Paketering av tjänster allt viktigare

Trafiktillväxten associeras med en kostnad och hela mobilbranschen utvärderar nu om prisnivån för mobilt bredband är ekonomiskt hållbar, med tanke på de investeringarna som 4G-nätet innebär. Enligt Tele2:s Samuel Skott handlar det inte bara om 4G-priserna ska upp eller ner, utan om hur paketeringen av data med röst och sms kommer att utvecklas i framtiden. Något som även Telenor och Telia tar upp.

– Kunderna får väldigt mycket data för pengarna idag och givet hur mycket näten kostar så kommer hela branschen behöva bli bättre på att ta betalt för data, säger Andreas Hamrin, presschef för Telenor i Sverige. Han fortsätter: 

– Eftersom värdet av de tjänster som passerar våra nät hela tiden växer så tror vi att betalningsviljan finns där. Tillgång till bra uppkoppling är jätteviktigt redan i dag och kommer bara att bli viktigare, säger han.

På Telia ser man en tydlig trend mot så kallad värdebaserad prissättning, det vill säga att ge kunderna mervärde genom att sampaketera kapacitet och tjänster.

– Det kan handla om tjänster i våra nät eller som levereras i våra nät. Tydliga exempel är våra samarbeten med till exempel iZettle och Spotify. På företagssidan erbjuder vi också IT-säkerhetstjänster som blir allt viktigare för dagens uppkopplade verksamheter, säger Anders Tillander.

På 3 reagerar Erik Hörnfeldt på Telias många uttalanden om nya prismodeller för mobil data.

– Det är konstigt att Telia som är de som skriker högljuddast om att det måste gå att ta betalt för data är de som mest systematiskt priskrigar på 4G och sänker priset på 4G till 3G-nivåer, säger han.

Prisnivån för 4G, som närmat sig den av mobilt bredband med 3G, då det i stort sett inte längre säljs mobilt bredband med 3G, kan ha stimulerat uppgången av mobilt bredband. Det finns även andra faktorer som bidragit till den positiva kundutvecklingen under 2012. Innehållstjänster, i synnerhet strömmade videotjänster, står för en stor andel av trafikökningen i mobila näten.

4G på allt fler orter

Samtidigt har allt fler orter fått tillgång till 4G. Telia ska ha byggt ut 4G-täckning till 660 orter till årets utgång, Telenors och Tele2:s gemensamma nät täcker 161 kommuner – motsvarande cirka 80 procent av den svenska befolkningen – med målet om att täcka 99 procent av befolkningen under första kvartalet nästa år. Operatören 3 ska ha täckning i 140 kommuner till jul. Dessutom har fler mobila enheter med stöd för 4G kommit ut på marknaden, exempelvis 4G-routrar från Huawei och smartphones med 4G från bland annat SamsungLG och Huawei  och snart från Sony och Nokia. Trots den till synes tröga inledningen för 4G har utvecklingen gått fortare i jämförelse med 3G, vad gäller utbyggnad, genomslag och tillgång till enheter, säger operatörerna. 

– Vi var först i Europa med att lanserar Samsung Galaxy S2 LTE  och det har nu börjat komma fler bra 4G mobiler, med bra formfaktor. Det tog flera år mellan de första 3G-telefonerna kom ut på marknaden tills dess att det fanns riktigt bra 3G-lurar. I jämförelse har det bara tagit ett halvt år mellan den första 4G-mobilen och andra enheter. Och det blir allt fler 4G-telefoner från allt fler tillverkare, säger Samuel Skott på Tele2.

De nya prylarna, i synnerhet routrar, har även öppnat nya användningsområden för 4G, och även de stimulerat tillväxten. Telenor har exempelvis marknadsfört 4G som ett fullgott alternativ till fasta linan.

– I takt med att täckningen blir allt bättre på landsbygden kommer även många som i dag är hänvisade till en gammal ADSL-uppkoppling att klippa kopparlinan och använda 4G som uppkoppling i hemmet eller på kontoret, säger Andreas Hamrin.

Det är dock dongeltrafiken som fortfarande står för merparten av 4G-trafiken. Telia väntar sig med en fortsatt stark tillväxt även framöver men ser redan nu en tillväxteffekt från routrar och smartphones med 4G-stöd. 

– Vi ser framför oss en stark tillväxt av kunder som väljer 4G-smartphones, det gäller även för olika typer av modem som donglar och routrar. Med nya 4G-mobiler ser vi också att 4G i allt högre utsträckning kan anammas av en massmarknad, säger Pelle Lindvall, och lägger till att Samsung Galaxy S III 4G  har exempelvis sålt mycket bra.

"3G har fortfarande mycket att erbjuda"

Samtidigt som 3 bygger ut 4G till allt fler orter, anser operatören att 3G har fortfarande mycket att erbjuda.

– Det finns väldigt få fördelar för en kund med en mobil att köra 4G idag eftersom du kan få samma data throughput med 3G till en betydligt lägre batteriförbrukning. Däremot, om det är trångt i 3G-nätet kan din operatör vilja ha över din datatrafik till LTE, säger Erik Hörnfeldt på 3.

Om stödet för 4G i vissa mobiler kan ha haft en positiv påverkan på försäljningen av Samsung Galaxy S, är frågan befogad om iPhone 5:s avsaknad av stöd för det svenska 4G-bandet – 2,6 GHz-bandet – kan ha haft en negativ effekt. Telia, Telenor och Tele2 säger att trycket för iPhone 5 är stort. Om det hade varit större med stöd för svenskt 4G är det däremot svårt att uppskatta, enligt Samuel Skott. Långsiktigt kan det se annorlunda ut, anser däremot Andreas Hamrin på Telenor.

– På kort sikt tror jag inte det eftersom alla de som verkligen vill ha en iPhone nu köper sin 5:a även utan 4G. På lite längre sikt kan nog 4G spela en större roll, i takt med att allt fler modeller stödjer 4G, säger han.

Telenor och Tele2, via det gemensamma bolaget Net4Mobility, och även TeliaSonera har frekvenser i 1 800 MHz-bandet, ett band där man kan använda iPhone 5 med 4G. Bandet används idag för GSM men operatörerna kan, om de vill det, börja använda bandet till 4G från och med 1 januari 2013. När det kan bli aktuellt är däremot oklart. 

– Vi fattade ett tidigt beslut om att bygga ut i 2,6 GHz- och 900-bandet. Vi kommer att bygga ut 4G i 800 MHz- och 1 800 MHz-bandet, men när och i vilken takt återstår att se, säger Samuel Skott.