https://www.mobil.se/business/mobila-betalningar/b-sta-bankappen
514757
Stort test

Bästa bankappen

● BILDSPEL Danske Bank har appar för alla tre plattformar. IPhone, Android och Windows Phone
Först blev internetbanken det nya, enklare sättet att göra bankärenden utan att ta sig till bankkontoret. Idag finns inte ens någon anledning att starta datorn.

Inledning

Många bankappar är idag så bra att alternativen bleknar. Vi har testat vilken bank som har allra bästa appen. Om du vill använda mobilen för att göra dina bankärenden, till exempel att betala räkningar, göra överföringar och se saldo, har du idag stora möjligheter att göra just det. Utvecklingen av de olika bankernas appar går snabbt och ofta finns även fler funktioner än de grundläggande som vi redan räknat upp. Det kan dock vara stor skillnad mellan dels de olika bankerna, dels olika appar från samma bank. Det är därför du ska titta noga på den här jämförelsen där vi testat alla bankappar. Vill du mötas av den absolut bästa upplevelsen krävs det för det första att du väljer en bank som har en bra app, men även att du har en telefon som klarar den bästa appen. Ibland så skiljer det sig dock en del beroende på vilken typ av telefon du har. Framför allt så märker man att flest banker satsat på appar för Iphone och Android. Bara ungefär hälften av bankerna i testet har utöver det även en app för dig med Windows Phone och ibland saknas funktioner i Windows Phone-apparna som finns i Iphone och Android. En självklar skillnad är inloggningen via Mobilt Bank-id. Den app som krävs för det finns än så länge bara för Iphone och Android och inte för Windows Phone, vilket bara det begränsar funktionen en del.

En utveckling vi sett den senaste tiden är att allt fler banker lanserar appar anpassade för Ipad, men där handlar det ofta om andra användningsområden än att göra sina reguljära bankärenden.

För ungefär ett år sedan testade vi bankernas appar senast och det är glädjande att se alla de förbättringar som man kan märka sedan dess. Det är tydligt att appar ger den bästa bankfunktionen i din telefon. De banker som för ett år sedan hankade sig fram med mobilanpassade webbsidor som enda mobila fönster till dig som kund har nu gjort helt om och erbjuder appar. Det tackar vi för. Med en app anpassad direkt för din telefon är det enklare att göra bankärenden. Det märker man på de appar som i första hand är en inbakad mobil webbsida som visas i appen. De apparna blir ofta lite söligare att navigera i och saknar inte sällan de mest spännande extrafunktionerna.

Så vad kan man då förvänta sig av en riktigt bra mobilbank idag? Jo, man kan faktiskt ha rätt så höga krav. Funktioner som möjlighet att skanna in sina räkningar med hjälp av mobilens kamera var en ovanlig funktion för ett år sedan, men idag är den mer regel än undantag. Istället för att mata in långa sifferkombinationer för varje räkning kan du alltså låta appen göra det och sedan snabbt kontrollera att allt blev rätt. Det är en anledning till att ärenden i mobilbanken faktiskt kan vara betydligt enklare att sköta än att göra samma sak med hjälp av en dator. Mobilbankens främsta fördel behöver alltså inte vara att du har telefonen med dig överallt, utan den kan vara det bästa valet även när du sitter hemma i soffan med datorn bredvid dig.

Säkerheten

Säkerheten i mobilbankerna har gått framåt det gångna året. Visst vill vi vara säkra på att ingen obehörig kan komma åt våra konton, men det går snabbt upp för dig så snart du börjar göra bankärenden i mobilen att det inte alls är särskilt smidigt att ha med dig kort och koddosa när du ska logga in med telefonen. Några av oss har kanske internetbankens säkerhetsdosa med oss, men alla har det inte. Alternativet som många mobilbanker använder sig av är att erbjuda enklare tjänster som saldo och överföringar till föranmälda konton bakom en enklare kod med lägre säkerhet och sedan lägga nya överföringar och andra mer känsliga tjänster bakom högre säkerhet. Ett både säkert och användarvänligt sätt att logga in är Mobilt Bank-id. Det förklarar vi närmare i en speciell faktaruta här i artikeln. I korthet är det en app tillgänglig för Iphone och Android och den anropas av din banks app. Handelsbanken, -Swedbank, Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken och Nordea har hunnit ansluta sig, men bland de appar som vi testat är det bara Länsförsäkringar, Skandiabanken och Swedbank som utnyttjar det här smidiga sättet att logga in i sin app. Mobilt Bank-id kan även användas för att logga in på bankernas webbsidor och då ersätter i praktiken mobiltelefonen den koddosa eller säkerhetsprogram du annars skulle använt.

Låt oss nu gå igenom bankernas appar en efter en. Vi tittar på helheten hos respektive bank, men sedan tittar vi även på olika aspekter och jämför hur bankerna klarat just den delen av den mobila bankupplevelsen. Vi testar alla banker som har app och som dessutom erbjuder fullständiga banktjänster och låter dig ha lönekonto, kort och betala räkningar. Vi bedömer de olika bankernas Iphone- och Androidappar i en kombinerad bedömning och nämner de få fall där funktionen skiljer sig väsentligt åt mellan de båda systemen. Ofta är det väldigt lika. När banken i fråga har en app för Windows Phone så berättar vi även vad den appen kan och hur den fungerar. Den första banken vi bedömer, Danske Bank, är en av de banker som har appar för såväl Iphone som Android och Windows Phone. De övriga är Handelsbanken, Skandiabanken och Nordea.

Danske Bank

Det är intressant att gå igenom Danske Banks app av flera anledningar. Den var en av de första riktigt bra apparna och som exempel erbjöd de tidigt möjligheten att läsa in sifferraden på dina räkningar så att du enkelt kunde betala räkningar utan att sitta och kisa för att få med varenda siffra som krävs för att det ska bli rätt. Danske Bank är också föredömen eftersom de gjort sin app specifikt för olika mobiler. Det här innebär att appen svarar snabbt på våra skärmpekningar och man slipper fördröjningar och designmässiga missar som ofta följer med när man gör en webbaserad app. Tjänsteutbudet hos Danske Bank är bra. Du loggar visserligen in med en enkel fyrsiffrig kod, men ska du göra något som kräver högre säkerhet så stoppas du på vägen och appen ber dig att skriva in en kod från koddosan du använder till internetbanken. Det här gör att du kan betala räkningar och även till exempel skapa överföringar till konton du inte haft tidigare transaktioner till, men det hade varit smidigare om man tydligare kunde se vilka tjänster som krävde inloggning med koddosa i ett senare skede. Som det är nu så kan det hända att man matat in alla siffror för att sedan få beskedet att det krävs koddosa för att fullfölja.

I jämförelse med övriga så har inläsningsfunktionen för räkningar en hel del nackdelar i sitt nuvarande utförande. Danske Bank var som sagt tidiga med funktionen, men i dagens konkurrens är de bland de sämre. Funktionen bygger på att man ska passa in hela sifferraden längst ner på inbetalningskortet i ett smalt fönster som visas i telefonens skärm. Det ställer höga krav. Först och främst måste du hålla kameran väldigt stilla och du behöver hålla telefonen långt från räkningen för att hela sifferraden ens ska få plats. Båda dessa krav försvårar. Som om inte det vore nog är funktionen dessutom beroende av att du har ett välupplyst rum för att den ska klara att läsa av siffrorna. Allt det här är enklare att få till med konkurrenternas bankappar eftersom man då kan läsa in en kodsträng i taget och därmed hålla telefonen närmare själva inbetalningskortet.

Något av ett irritationsmoment blir även menyupplägget i appen. Det är svårt att få en överblick när tillgängliga valmöjligheter placerats i ett hjul på skärmen. Det gör att en del valmöjligheter står upp och ner i hjulet. Valen byter ju dessutom position vartefter hjulet snurras, så man kan inte lära sig var man ska trycka. Att tillgängliga val dessutom är uppdelade på två olika hjul man kan växla mellan gör hela menyn än mer förvirrande.

I sitt Windows Phone-utförande ser appen från Danske Bank helt annorlunda ut. Den följer helt enkelt det vanliga gränssnittet man är van vid i Windows Phone och det är givetvis en fördel, särskilt eftersom vi inte alls gillar det förvirrande menyhjulet. Det man möts av först är de tre mycket tydliga och förklarande rubrikerna Konto, Betala och Överför. Det är helt enkelt de tre tjänster som är tillgängliga i appen. Under konto ser du saldo och senaste transaktioner. Under Betala kan du registrera och betala räkningar. Precis som i apparna för Iphone och Android är det problem att pricka raden med små siffror och ofta får vi beskedet att kodraden helt enkelt inte kunde läsas. Det går hur som helst alltid att mata in siffrorna manuellt, men det hade ju varit bättre så klart om teckentolkningen med hjälp av kameran fungerade tillfredställande.

Ett par saker har Danske Bank gjort för att verkligen anpassa sin app till möjligheterna Windows Phone ger. I funktionen för att betala räkningar till exempel finns en nål och klickar du på den så kan du fästa just betalningsfunktionen som en av rutorna på din hemskärm i telefonen. Nästa gång du vill betala en räkning snabbt klickar du där. Då tvingas du visserligen först till inloggningsskärmen, men sedan slussas du i alla fall vidare direkt till formuläret för att betala räkningar. För att bekräfta en räkning eller annan transaktion måste du sedan ha med dig din koddosa och mata in en sifferkombination från den för att signera de överföringar du gör.

Plus: Tjänsteutbudet

Minus: Förvirrande, dålig ocr-läsning

Handelsbanken

Hos Handelsbanken behöver du aldrig ha med dig någon koddosa för att göra bankärenden med mobilen. Handelsbanken är anslutna till Mobilt Bank-id, men man använder inte tjänsten för att låta dig logga in säkert till mobilappen. Istället har man begränsat funktionen något. Du kan fortfarande registrera räkningar och göra överföringar, men du kan inte göra överföringar till exempelvis ett bankkonto i en annan bank om du inte först sparat kontot via den vanliga internettjänsten på datorn. Det är en klar begränsning och vi gissar att det beror just på att man endast loggar in med en fyrsiffrig kod, något som inte garanterar säkerheten på samma sätt som en inloggning via Mobilt Bank-id eller säkerhetsdosa.

Samma begränsning för betalningar gäller när du ska registrera en ny räkning. Precis som många andra av bankerna erbjuder Handelsbanken möjligheten att läsa in ocr-nummer via mobil-tele-fonens kamera. Eftersom du bara får registrera räkningar till betalningsmottagare som finns lagrade i förväg blir nyttan dock lite begränsad. Du måste börja med att välja betalningsmottagare i listan. Först när du gjort det så kommer valmöjligheten för att läsa in siffror från räkningens rad med siffror. Man kan alltså bara läsa in belopp och ocr-nummer och det här sammantaget gör att Handelsbankens app knappast kan bli ett alternativ till att göra bankärenden med datorn utan bara i bästa fall ett komplement, vilket är synd.

I övrigt har Handelsbanken en app som är lätt att använda. Gränssnittet är enkelt och man får snabbt en översikt över vilka tjänster som är tillgängliga. Det enkla upplägget med ikoner på en startsida är ju något vi alla känner igen från snart sagt varje mobiltelefon. Utöver de tjänster vi redan berättat om kan du så klart även se saldo och senaste transaktioner. Skulle du ha e-fakturor som kommer direkt in på din internetbank utan att ta omvägen via pappersfaktura kan du godkänna även dessa direkt i appen. Om man tycker att möjligheten att skanna in inbetalningskort är smidig så är ju så klart möjligheten att bara godkänna färdiga e-fakturor ännu mindre krävande av dig som användare. Det vi saknar hos Handelsbanken är främst ett säkrare inloggningsförfarande. Gärna via Mobilt Bank-id, så att banken kan erbjuda alla tjänster, även möjligheten att göra betalningar och överföringar till konton man förut inte haft transaktioner till.

Tittar vi på Handelsbankens app för Windows Phone så erbjuder den ett annorlunda gränssnitt, men i grunden samma funktioner. Vi möts av en föredömligt överskådlig huvudmeny inspirerad av startskärmen i Windows Phone. Det här är ett bra sätt att orientera sig och se tillgängliga tjänster, bättre många gånger än de Windows Phone-appar som presenterar valmöjligheter över flera skärmar så man får svepa emellan för att få översikten.

Konton, Överföra, Kort och Betala är de fyra viktigaste menyvalen som presenteras överst i Windows Phone-appen. När du ska betala räkningar kan du använda den inbyggda ocr-funktionen för att skanna in siffrorna direkt från räkningen och den fungerar bra när vi testar. Man tar en del av raden i taget, så det är inga problem att pricka rätt och kameran tolkar också siffrorna korrekt de gånger vi provar. Man kan även godkänna inkomna e-fakturor i appen. Precis som i apparna för Iphone och Android så får man dock bara göra betalningar och överföringar till tidigare kända kontonummer. Möjligheten att skanna in räkningar kommer till exempel bara fram när man redan har valt mottagarens kontonummer från en färdig lista.

Plus: Enkel att använda

Minus: Begränsat tjänsteutbud

Ica-banken

När vi provade alla mobilbanker för ungefär ett år sedan blev vi hänvisade till en mobil hemsida när vi skulle utvärdera Ica-bankens tjänster mobilt. Sedan dess har det hänt en hel del och Ica-banken står för årets trevligaste och tydligaste förbättring. När vi startar appen får vi en föredömligt enkel meny framför oss. Här visas tydligt alla tillgängliga tjänster. Till Ica-banken loggar man in med en särskild fyrsiffrig kod för mobil-, internet- och telefonbanken. Direkt i menyn ser man vilka tjänster som kräver att man loggar in via koddosan för att de ska gå att fullfölja.

Ica-banken är ju resultatet av det som startade som ett enkelt kundkort till ica-handlarna, men idag är Ica-banken en riktig fullservicebank som erbjuder alla tjänster man kan förvänta sig av en riktig bank. I huvudmenyn kan du till exempel se de kort som är kopplade till kontot och e-fakturor som kommit till internetbanken kan du godkänna direkt i appen. Det är ju ett smidigare sätt att betala räkningar på än att mata in siffror eller det lite enklare alternativet att låta mobilens kamera göra det jobbet. Just funktionen för att läsa in siffrorna från inbetalningskort klarar ica:s app riktigt bra. Man siktar på en sifferrad åt gången och tolkningen sker felfritt när vi testar.

Utöver detta kan man begränsa användningen av sitt betalkort i utlandet genom att välja världsdelar och du kan skicka och ta emot meddelanden till och från bankens personal om du har frågor eller funderingar som du behöver ha svar på. Självklart egentligen att man ska kunna sköta även det direkt i appen.

Plus: Logisk, bra översikt

Minus: Kräver dosa för vissa ärenden

Länsförsäkringar Bank

Liksom ica-banken kan Länsförsäkringar Bank uppfattas som lite av en doldis, men faktum är att de enligt egen utsago är Sveriges femte största bank, bara slagna av de fyra storbankerna alltså. När vi senast testade alla bankernas tjänster så hade Länsförsäkringar Bank en nylanserad app för Iphone. Sedan dess har det hänt en hel del och bland annat erbjuder man nu användare att logga in i den mobila appen med hjälp av Mobilt Bank-id. Det är förutom att vara säkert, även ett enkelt och bra sätt att logga in på banken eftersom det inte kräver att du har med dig några koddosor, kort eller något annat utöver själva mobiltelefonen och den tillhörande appen. När man loggar in väljer man att göra det antingen med personlig kod eller med Mobilt Bank-id. Menyn när man sedan är inloggad skiljer sig väsentligt från vad vi ser hos konkurrenterna. Översikten är inte den bästa och i praktiken kan man säga att det saknas en meny. Den enda synliga indikationen på att det finns funktioner i appen är knappen som heter »Betala och överför«. Sedan syns även dina konton med saldo direkt i startskärmen och när du trycker på ett av de kontona får du givetvis fram saldo och transaktionshistorik. När vi trycker på knappen för att betala och göra överföringar hamnar vi i ett formulär där man kan välja om det är överföring till ett bankkonto eller betalning av en räkning man vill göra. Kanske skulle man för att synliggöra de möjligheter appen faktiskt erbjuder istället samla de olika funktionerna i en tydligare meny och dela upp funktionerna för överföringar och betalningar. Just under betalningar tar det en stund innan vi hittar möjligheten att skanna in räkningar. Den knappen syns inte direkt utan dyker upp först när du trycker på menyknappen i Android. Då syns knappen för att ta bild av en räkning och en annan knapp som låter dig logga ut från appen.

Trots den sparsmakade och lite hemliga utformningen av appen erbjuder den till exempel även möjligheten att godkänna inkomna e-fakturor direkt i appen. Det vi saknar mest är dock en tydlig meny där alla appens funktioner faktiskt blir synliga för oss användare.

Plus: Bank-id-inloggning, tjänsteutbudet

Minus: Dålig översikt, otydlig meny

Nordea

Som en av de fyra storbankerna kan man tycka att Nordea skulle ha muskler att imponera på mobilområdet, men så tycks inte vara fallet. Vi har under testperioden och innan dess som kunder märkt flera driftstörningar som påverkar möjligheten att göra våra bankärenden när vi vill, en av flera fördelar med en mobilbank när den fungerar som man vill att den ska göra. Bland fördelarna i den app som Nordea erbjuder hittar vi till exempel en del privatekonomiska tips och i appen kan du även hålla reda på om du lånar pengar eller själv lånar ut pengar. Lite ordning och reda i privatekonomin med hjälp av appen alltså.

Nordeas app skiljer sig annars rätt tydligt från de flesta andra genom att den i stort sett helt bygger på en mobil webbsida. Det gör att den ser praktiskt taget identisk ut oavsett om du använder en Android eller om du skulle använda motsvarande app på en Iphone. Det har även till följd att du inte kan använda kameran i appen och därför låter Nordea dig inte skanna in räkningar, något som nästan alla andra banker i testet erbjuder.

Tillgängligheten för de tjänster som Nordea erbjuder blir klart begränsad av att Nordea utom för de mest basala tjänsterna som överföring mellan egna konton kräver att du ska använda koddosa och kort för att identifiera dig. Kanske är anledningen till det här att Nordea är Sveriges största bank och i egenskap av det mer i skottgluggen för bedrägeriförsök, men det kan vi bara spekulera om.

Tjänsteutbudet i Nordeas mobilbank är riktigt bra om vi tittar på det. Man kan till exempel godkänna inkomna e-fakturor direkt i appen. Det är istället själva utförandet som är problemet och då är det den krångliga inloggningen med både dosa och kort i kombination med bristande driftsäkerhet och den begränsade funktion som en huvudsakligen webbaserad tjänst erbjuder idag.

Nordea har en app även för Windows Phone, men den skiljer sig från övriga appar för Windows Phone och ser istället ut mest som bankens appar för Iphone och Android. För en användare av Windows Phone blir därför kontrasten stor mot andra appar. Förklaringen är att Nordea i Windows Phone-appen liksom i sina övriga appar mest använder sin webbaserade mobilbank och mest låter appen vara ett skal runt webbplatsen. I det första steget så ser appen ut att följa Windows Phones designregler, men så fort man klickar så slussas man in i webbversionen. Bland funktionerna hittar vi med andra ord samma saker som finns i Nordeas mobila webbplats. För att logga in använder du en personlig kod, men för att göra något mer avancerat behöver du alltid använda din koddosa med kort och kod för att utföra några uppdrag. I appen kan du i alla fall godkänna inkomna e-fakturor, mata in nya räkningar samt genomföra överföringar till egna och andras konton.

Liksom när vi testat Iphone- och Androidversionen av appen så har vi drabbats av en del driftstörningar.

Plus: Sparkalkyl, privatekonomisk hjälp

Minus: Driftstörningar, kräver dosa

SEB

När våra internetärenden tog vägen från bankkontoret och räkningar som vi skickade i papperskuvert via posten var det SEB som var bland de snabbaste att anamma det nya. Även när mobilen blev populär som verktyg för att göra bankärenden var gamla se-banken aktiva. När vi nu tittar på appen i dess nuvarande form är det en ganska grund menystruktur. Vi koncentrerar oss i det här testet på de vanligaste sakerna man gör i sin mobilbank och det är så klart att betala räkningar, se saldo och göra överföringar. I seb-appen samlas de viktiga funktionerna under flikarna Konton och Betala. Under den första fliken hittar vi alltså kontoförteckning samt saldo och de senaste transaktionerna. Under fliken betala finner vi sedan alla möjligheter att betala, göra överföringar, godkänna e-fakturor och skanna in nya räkningar. Det märks dock att appen till viss del tycks bygga på en webbsida som sedan ramas in i appen. Vid en del menyval tar det lång tid att få fram resultatet av ett knapptryck och det händer att bilden fladdrar till samt att rull-lister dyker upp i fönstret. Det drar ner intrycket en aning. Gränssnittet är annars välgjort och logiskt. Man ser tydligt redan från start vilka funktioner som kräver koddosa för att fullfölja och vilka man kan göra genom att bara uppge den personliga koden i inloggningen. Något som vi under testet märkt att SEB skulle kunna förbättra är felhanteringen. När man ska göra en betalning eller överföring finns det ju många uppgifter som måste fyllas i korrekt för att allt ska fungera. Hos seb märker jag flera gånger att man istället för vägledning i steget där uppgifterna ska matas in får ett felmed-delande i det sista steget innan ärendet är utfört. Det här innebär att jag i flera steg får ändra när jag skrivit på något annat sätt än SEB tänkt sig. För att utveckla sin mobila bank bör SEB se över flödet man går igenom som kund och förenkla redan från start. Att det utöver de två viktigaste menyflikarna i Androidappen finns ytterligare tio stycken tyder också på att SEB har en del att göra för att skapa en bättre översikt och kanske gallra bland de funktioner som inte hör till de viktigaste. I Iphoneappen är de mest innehållslösa flikarna gömda under fliken »Mer« men problemet är i grunden detsamma.

Plus: Bra tjänsteutbud

Minus: Långsamt och lite krångligt

Skandiabanken

När Skandiabanken först lanserade sin mobilapp var det med ett annorlunda upplägg. Den kallades för den mobila plånboken och bland funktionerna fanns möjligheten att föra över pengar på ett smart sätt direkt till en väns Visa eller Mastercard. Det är alltså tänkt när man tillsammans ska dela på en krognota eller någon annan utgift. Den funktionen finns kvar, men sedan första versionen av appen har många funktioner tillkommit och nu är Skandiabankens app ett fullständigt litet bankkontor i din mobil. Inloggningen är till att börja med indelad i två olika alternativ. Antingen loggar du in med bara en fyrsiffrig kod för att göra enkla ärenden eller så använder du appen Mobilt Bank-id som ger dig tillgång till alla funktioner. Du behöver dock inte välja inloggningssätt direkt och riskera att bli utestängd från funktioner. Eftersom den säkrare inloggningen med hjälp av Mobilt Bank-id finns som en app i telefonen kan du logga in med pinkod först och sedan slussas du automatiskt via inloggningen med Bank-id om du till exempel behöver signera en räkning eller en överföring. Det fungerar mycket smidigt.

Ska du betala en räkning så fungerar inskanning av ocr-nummer från inbetalningskort bra, men du kan även godkänna e-fakturor som kommer in direkt i appen. En trend inom bank-appar är att de utöver att kunna sköta dina bankärenden även ska kunna ge dig hjälp med ekonomisk planering. Även på det området ligger Skandiabanken långt fram. Via funktionen Shoppingkollen kan du få en översikt på vart dina pengar faktiskt tar vägen. I diagram ser du alla utgifter kategoriserade efter vilken typ av utgift det handlar om.

Ska vi ge något tips om vad Skandiabanken kan förbättra i sin app får vi tänka ett bra tag. En möjlig förbättring skulle vara ett smidigt sätt att skicka privata säkra meddelanden direkt till en banktjänsteman när man behöver det, men i övrigt är Skandiabankens app i det närmaste så bra den kan bli idag.

När vi tittar på Skandiabankens app för Windows Phone skiljer den sig en del från bankens appar för Iphone och Android. Anledningen till skillnaden är förmodligen systemet Windows Phone i sig och att det där saknas stöd för inloggning med Mobilt Bank-id. Det är dock inte hela förklaringen. I Skandias app för Windows Phone möts vi av tre viktiga val. Det ena är kort, det andra konton och det tredje är överföringar. Under menyn för konton får du så klart översikten över dina tillgångar och ser både saldo och senaste transaktioner för de konton du har i banken. Man kan välja att visa inkommande transaktioner, utgående betalningar eller att visa alla kontohändelser samlade i en lång lista. Den enda riktiga funktionen i appen hittar vi under menyvalet Överföringar. Där kan man göra överföringar till förvalda konton och visst funkar det tillfredställande, men många funktioner från appen för Iphone och den för Android saknas. Skandiabanken hör alltså inte till de bästa bankapparna om man tittar just på Windows Phone. Funktionen för att få översikt över hushållsekonomin saknas, liksom möjligheten att föra över pengar direkt till en kompis visakort när krognotan ska delas.

Plus: Kortöverföringar, Bank-id

Minus: Saknar bara kontakt via appen

Swedbank

Hos storbanken Swedbank loggar du in antingen via din koddosa, med personlig kod eller med Mobilt Bank-id. Valmöjligheterna är alltså en bra avvägning mellan enkelhet och säkerhet precis som det ska vara. Du väljer inloggningssätt beroende på vad du vill göra i bankappen. I huvudmenyn koncentrerar vi oss på de två menyvalen Finansiell översikt och den andra knappen som kallas Betala och överföra. I den finansiella översikten kan du så klart se saldo och de senaste transaktionerna på alla dina konton. Går du över till menyvalet för att göra över-föringar och betalningar så hittar du möjligheten att godkänna inkomna e-fakturor, men någon funktion för att läsa in ocr-nummer från inbetalningskort hittar vi inte i Swedbanks app.

Upplägget med en meny och tydliga ikoner gör appen enkel att hitta i, men det är alltså en del funktioner vi saknar. Framförallt är det ocr-inskanningen som lyser med sin frånvaro.

Plus: Bra översikt, Bank-id-inloggning

Minus: Saknar ocr-skanning

Det här är Mobilt Bank-id

Sedan internetbankerna gjorde entré har de små kod-dosorna blivit en vanlig syn, men med Mobilt Bank-id kan faktiskt den dosan ersättas av en app i din mobiltelefon. Appen heter Bank-id och du kan ladda ner den till både Iphone och Android, men inte till några andra mobiltyper. Väl installerad kan appen användas för att logga in på din banks app i mobilen, men även om du loggar in på din dator. Bank-id i mobilen erbjuder i grunden samma funktion som den säkerhetsprogramvara till datorn som en del banker erbjuder för inloggning. Skillnaden är ju dock att du inte är bunden till en dator utan kan använda ditt mobila bank-id för att logga in på banken oavsett vilken dator du använder.

Vinnare: Tjänsteutbud

Vi har markant höjt våra krav på vad en mobil bank ska erbjuda. Enkla överföringar, ekonomisk översikt är till exempel mer eller mindre standard idag. Skandiabanken erbjuder alla de tjänster som man kan förvänta sig, men kryddar utöver de vanliga tjänsterna dessutom med en tjänst som ingen av de andra kan locka med. Skandiabanken i mobilen är en fullständig banktjänst men det är funktionen för att dessutom föra över pengar till privatpersoner som gör att Skandia stiger över konkurrensen.

Vinnare: Skandiabanken

Vinnare: Betala räkningar

Om det är en funktion i mobilbanken som vi velat titta på extra noga så är det just funktionen för att betala räkningar. Det är kanske inte det roligaste du gör, men det är nog det vanligaste bankärendet och de flesta av oss gör det flera gånger varje månad. För att det ska bli så smidigt och snabbt som möjligt vill vi kunna hantera både e-fakturor och inskanning av inbetalningskort på ett bra sätt.

Vinnare: Skandiabanken

Vinnare: Gränssnitt

Det finns många sätt att utforma en bankapp på och vi kan lugnt konstatera att långt ifrån alla de sätten är bra. Vi ska inte påstå att det på något sätt är lätt att göra en perfekt bankapp. Att få in alla de viktiga funktionerna i en liten mobilskärm utan att översikt och användbarhet blir lidande är en utmaning. En förutsättning som vi bedömt är översikten, att man när man startar appen direkt kan få en uppfattning om vilka funktioner som finns tillgängliga och hur man använder dem, till exempel vilka säkerhetsanordningar som krävs.

Vinnare: Skandiabanken & ICA-banken

Vinnare: Användarupplevelse

När vi tittar på användarupplevelsen så handlar det bland annat om hur snabbt appen fungerar när man gör olika menyval, men här kommer också en del av helhetsintrycket med. ICA-banken gör en imponerande prestation från att ha lanserat sin första app för ungefär ett år sedan, men en något krånglig säkerhetslösning med flera olika koder och krav på säkerhetsdosa gör att Skandias mer genomtänkta lösning sammantaget slår alla konkurrenter.

Vinnare: Skandiabanken

Bedömning av bankapparna för Windows Phone

Skandiabanken, Nordea, Handelsbanken och Danske Bank är de banker som när vi gjorde testet hade tillgängliga appar. Eftersom Windows Phone-apparna i flera fall skiljer sig väsentligt från samma bankers appar till Iphone och Android väljer vi att utse en separat vinnare för just Windows Phone. Handelsbankens tjänsteutbud är begränsat. Även Skandiabanken är bantad och Nordea erbjuder en krånglig och instabil webbapp. Danske Bank erbjuder den bästa upplevelsen och utbudet av tjänster på Windows Phone.

Vinnare Windows Phone: Danske Bank

Vinnare: Totalt

Vinnare: 
Skandiabanken

Det blir en relativt klar seger när vi jämför bankernas appar. Anledningen till att Skandia vinner är en app med många styrkor, vilket tydligt syns i de många grensegrar appen tar i vår jämförelse. Inskanningen av räkningar är en viktig funktion, men det är sammanfattningen av din hushållsekonomi tillsammans med funktionen mobil plånbok för överföringar som gör att Skandiabanken definitivt tar hem segern som bästa bankapp.