https://www.mobil.se/business/nokia-s-ljer-f-rre-mobiler
387980
Ökade priser

Nokia säljer färre mobiler

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/644275.jpg?itok=BJs54BkR', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/644275.jpg?itok=DZIuxipC', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/644275.jpg', w: 690, h: 432, title: ' ' },]
Mobiljätten Nokias bokslut för året 2010 blandar och ger. Den totala försäljningsvolymen för det fjärde kvartalet minskade med 3 procent jämfört med samma period 2009, men snittpriset på telefonerna ökade.

Nokias svit med fyra raka kvartal i rad med ökande volym jämfört med samma period ett år tidigare är bruten. Volymen för 2010 års sista kvartal uppgick till 123,7 miljoner mobiler vilket är 3 procent färre än de 126,9 miljoner mobilerna som levererades under sista kvartalet 2009. För helåret 2010 uppgick volymen till 452,9 miljoner mobiler vilket är ökning med 5 procent jämfört med de 431,8 miljoner mobilerna som levererades under 2009.

Snittpriset per såld mobil fortsätter att öka. Fjärde kvartalets 69 euro per mobil är den högsta noteringen sedan sista kvartalet 2008 då siffran låg på 71 euro. Den ökande andelen smartphones, eller "konvergerade mobiler" på Nokia-språk, är förklaringen till det ökande snittpriset. För Nokias drygt 28 miljoner levererade smarta mobiler låg snittpriset på 156 euro under fjärde kvartalet medan de drygt 95 miljoner enklare mobilerna med främst Series 40 noterade ett snittpris på 43 euro.

Nokias smartphone-volym ökade med 36 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2009. De enklare mobilerna stod för en 10-procentig volymminskning för samma period. Sett till intäkter drar Nokia in mer pengar på de smarta mobilerna. De smarta mobilerna drog in 4,4 miljarder euro medan de enklare mobilerna stod för 4,1 miljarder euro. Sammanlagt drog Nokias samtliga typer av mobiler in 8,5 miljarder euro och rörelseresultatet blev drygt 1,0 miljarder euro vilket gav en marginal om knappt 12 procent.

För Nokias tjänster rapporterar bolaget att Ovi Store har ökat takten till "drygt 4 miljoner" nedladdningar per dag jämfört med 2,7 miljoner per dag för tre månader sedan. För sex månader sedan var siffran 1,7 miljoner nedladdningar per dag. Ökningen under fjärde kvartalet har enligt Nokia fått stor hjälp av de nya Symbian^3-mobilerna N8 och C7. För Ovi Maps uppger Nokia att N8-användarna är de mest aktiva användarna med drygt fyra timmars användning i snitt per månad.

För helåret 2010 redovisar Nokia en 4-procentig försäljningsökning från knappt 41 miljarder euro året innan till knappt 42,5 miljarder euro. Nokias mobiler stod för en 5-procentig värdeökning från 2009 års knappa 27,9 miljarder euro till drygt 29,1 miljarder euro. Systemp>

Rörelsevinsten för helåret 2010 landade på 2,1 miljarder euro, vilket är en 73-procentig ökning från 2009. Mobilernas bidrag var 3,3 miljarder av dessa medan Nokia Siemens Networks och Navteq drog ner resultatet med 686 respektive 225 miljoner euro vardera. Vinsten efter skatt för Nokia totalt sett uppgick till drygt 1,3 miljarder euro för 2010, vilket kan jämföras med de 0,26 miljarder euro året innan.

Nokia meddelar även att utdelningen under våren 2011 blir 0,40 euro per aktie precis som föregående år, vilket innebär en kostnad om knappt 1,5 miljarder euro då det finns drygt 3,7 miljarder aktier. Utdelningens storlek kan jämföras med den så kallade "totalkassan" som uppgick till 12,3 miljarder euro och med "nettokassan" som uppgick till 7,0 miljarder euro vid 2010 års sista dag.

Nokia, oktober–december 2010 (Q4 2009)

Omsättning: 12,65 miljarder euro (11,99)

- varav mobiler: 8,50 miljarder euro (8,18)

-- varav "konvergerade": 4,41 mdr eur (3,89)

-- varav enkla mobiler: 4,09 mdr eur (4,29)

- varav nätverk: 3,96 miljarder euro (3,63)

- varav Navteq: 0,31 miljarder euro (0,23)

Rörelsevinst: 884 miljoner euro (1 141)

- varav mobiler: 1 018 miljoner euro (1 219)

- varav system: 1 miljon euro (17)

- varav Navteq: –19 miljoner euro (–56)

Nettoresultat: 742 miljoner euro (882)

Sålda mobiler: 123,7 miljoner (126,9)

- varav "enkla mobiler": 95,5 miljoner (106,1)

- varav "konvergerade": 28,3 miljoner (20,8)

Snittpris (ASP): 69 euro (64)

- varav "enkla mobiler": 43 euro (40)

- varav "konvergerade": 156 euro (186)