“5G typ överallt”

Krönika: Varför 5G och varför inte?

Telias 5G-kampanj

Skiftet till en ny generation mobilteknik har skett med jämna mellanrum sedan mobiltelefonens barndom. Nästan varje gång har den faktiska nyttan av tekniken visat sig vara en annan än den man förväntade sig när tekniken infördes. Så kan det vara även denna gång.

Publicerad Uppdaterad

Jag har våndats lite under införandet av 5G. I början av utbyggnaden var det lätt att ge rådet, “nej, idag behöver du inte 5G”. Det var ingenting det var värt att betala extra för när du köpte en ny telefon. Täckningsområdet var extremt begränsat. 4G täcker de flesta om inte alla användningsområden för 5G i en mobiltelefon och i praktiken var det till och med ofta så att en 5G-telefon i praktiken gav sämre datahastigheter än om jag manuellt stängde av 5G i den och prioriterade befintliga 4G-nät.

Idag då 3G-näten börjat stänga ner och 2G-näten även de ska bort, blir 5G mer relevant att titta efter i en ny mobil. Eftersom telefoner idag förväntas hålla längre och vi inte byter lika ofta blir 5G ett sätt att framtidssäkra telefonen. För även om du inte behöver 5G för att få en bra användarupplevelse idag så kan situationen och behoven vara annorlunda om 4-5 år och det är väl stor chans att du har kvar samma telefon då?

Förväntningarna på ett nytt nät för mobildata tror jag skiljer sig nu jämfört med tidigare skiften. En nära bekant, både teknikentusiast och miljömedveten, ifrågasatte om vi ens behöver 5G, om den där återkommande uppgraderingen, att kassera gammal teknisk utrustning som fungerar och ersätta den med nyproducerad faktiskt är motiverad. Det blir ju allt vanligare att vi köper begagnade mobiltelefoner, så varför inte tänka likadant när det gäller mobilnäten, var hans argument.

Jag har våndats lite under införandet av 5G. I början av utbyggnaden var det lätt att ge rådet, “nej, idag behöver du inte 5G”. Det var ingenting det var värt att betala extra för när du köpte en ny telefon. Täckningsområdet var extremt begränsat. 4G täcker de flesta om inte alla användningsområden för 5G i en mobiltelefon och i praktiken var det till och med ofta så att en 5G-telefon i praktiken gav sämre datahastigheter än om jag manuellt stängde av 5G i den och prioriterade befintliga 4G-nät.

Idag då 3G-näten börjat stänga ner och 2G-näten även de ska bort, blir 5G mer relevant att titta efter i en ny mobil. Eftersom telefoner idag förväntas hålla längre och vi inte byter lika ofta blir 5G ett sätt att framtidssäkra telefonen. För även om du inte behöver 5G för att få en bra användarupplevelse idag så kan situationen och behoven vara annorlunda om 4-5 år och det är väl stor chans att du har kvar samma telefon då?

Förväntningarna på ett nytt nät för mobildata tror jag skiljer sig nu jämfört med tidigare skiften. En nära bekant, både teknikentusiast och miljömedveten, ifrågasatte om vi ens behöver 5G, om den där återkommande uppgraderingen, att kassera gammal teknisk utrustning som fungerar och ersätta den med nyproducerad faktiskt är motiverad. Det blir ju allt vanligare att vi köper begagnade mobiltelefoner, så varför inte tänka likadant när det gäller mobilnäten, var hans argument.

Telia har god 5G-täckning, men ändå inte "typ överallt".

Jag kom särskilt att tänka på det häromdagen när jag lade märke till Telias 5G-kampanj. De säger där “5G typ överallt” och eftersom det är långt ifrån min erfarenhet när jag testat med alla olika operatörer blir jag nyfiken. För ungefär ett år sedan var jag med på ett tak i Falun där Tele2 satte upp en ny 5G-mast i deras och Telenors gemensamma nätbygge. Då fick jag givetvis insikt dels i hur mycket jobb det ligger bakom varje enskild byggsten i nätet, men även hur utbyggnadsplanerna såg ut och hur långt man redan kommit. 

Centralt i städer har jag det senaste året märkt tydlig förbättring när det gäller 5G. Från att ha varit en enstaka uppseendeväckande händelse är det där numera mer eller mindre normalt att jag har 5G när jag kollar ner på telefonen. Utanför städer är det dock väldigt mycket mera sällsynt och den senaste tillgängliga statistiken visar att en absolut majoritet av all mobildata fortfarande färdas i 4G-näten. 5G står för en försvinnande liten andel.

En titt på operatörernas täckningskartor idag är riktigt intressant läsning. Särskilt intresserad är jag ju av Telias nätbygge eftersom de bygger ensamma och inte som Tele2 och Telenor samarbetar i ett gemensamt nät. Telias kampanj om “5G typ överallt” är ju dessutom kaxig och höjer förväntningarna.

Telias 5G-karta visar att operatören gjort ordentlig utbyggnad, men samtidigt att den till stor del är koncentrerad till tätbebyggt område och knappast kan sägas täcka “typ överallt”. På täckningskartan kan jag välja nätteknik, så jag klickar helt enkelt bort 2G, 3G och 4G.Jag kan även justera omfattningen av 5G så att jag kan stänga av och på, visa bara “Mycket god täckning” eller även bas- och god täckning. I praktiken är det inte ett rättvist sätt att visa användarupplevelse, eftersom alla nätverkstekniker samverkar när vi anävnder våra mobiltelefoner, men jag gör det för att enkelt kunna jämföra nättekniker och operatörer. En titt på Tres, Tele2:s och Telenors 5G-nät visar i jämförelsen så stora skillnader att det är lätt att tro något blivit fel. 

Telias 5G-täckning, här med enbart de områden som har "Mycket god täckning"
Telias 5G-täckning, här områden som har bas- god eller mycket god täckning.
Telias 5G-täckning i Stockholmsområdet specifikt.
Tele2:s 5G-täckning i Mellansverige
Tele2:s 5G-täckning
Tres 5G-täckning

Telias 5G-karta är begränsad när jag tittar på landet som helhet, men hos övriga operatörer är 5G knappt synligt i samma vy.

Telias 5G-kampanj

Jag kan fortfarande inte säga att jag behöver 5G i min telefon. Jag ser mer användning för 5G som en möjlig ersättare till fast fiber. I mobilen behöver jag personligen aldrig snabbare data än jag får via 4G. Däremot kan jag förstå att operatörerna behöver 5G för att mer effektivt hantera flera användare i sina nät och i dagens läge skulle jag, trots att jag alltså inte har ett behov av 5G inte råda någon att köpa ny mobil utan 5G-stöd.