Full fart i generationsskiftet till 5G

Reportage: 5G på allvar – så går bygget av nya mobilnätet till

Denna dag är vädret bra, men Elias Broman vittnar om svårare arbetsförhållanden vintertid.
Den gamla utrustningen slängs inte utan får nytt liv i ett annat land.
Björn Lindberg är nätchef på Tele2 och säger att utrullningen av 5G är det stökigaste nätskiftet han upplevt.
Elias Broman förklarar arbetsmomenten som krävs innan basstationen kan tas i drift.
Tio dagar har Elias Broman och hans kollega arbetat på plats för att slutligen den nya basstationen ska kunna tas i drift.
Tele2:s nätchef Björn Lindberg på väg upp på taket invid Stora Torget i Falun där den nya basstationen monteras.
Elias Broman och Niklas Edblom är de som gör det faktiska arbetet på plats.
Den mörka antennen ska monteras ner och den nya, ljusare med 5G-stöd tar över.
Björn Lindberg på Tele2 förklarar hur mer av utrustningen idag sitter uppe på taket, något som gör att hela konstruktionen måste hålla för mer belastning men också att man får naturlig ventilation och slipper använda luftkonditionering för att motverka värmeutvecklingen. Det sparar energi och är därmed bra för miljön.
Elias och Niklas kan när basstationen väl är driftsatt kontrollera funktionen med en särskild app i mobilen.
Det är många gånger arbete i trånga utrymmen som krävs, som här. En bult ska fästas under taket för att säkra konstruktionen och det kräver att montörerna får krypa under taket bland isolering för att göra jobbet.
Björn Lindberg på Tele2 har ett stor engagemang i nätet och är nöjd med den nya installationen.
Uppe på taket invid Stora Torget i Falun ersätts en gammal mobilbasstation med en ny, modernare.

Mobil var på plats när Tele2 utökade sitt mobilnät med ytterligare en 5G-mast och fick samtidigt insyn i vilket omfattande arbete som ligger bakom varje ny basstation.

Publicerad Uppdaterad


För dig är säkert mobilnätet något det är lätt att ta för givet, något som bara ska funka. De som jobbar med att det faktiskt ska funka lägger ner betydligt mera tankekraft och fysiskt jobb för att nätet ska prestera. Vi följde med när Tele2 satte upp en av alla nya 5G-master.

Du ser säkert dagligen antennerna som tillsammans bildar våra mobilnät. Varje sändare ansvarar för täckningen i sitt absoluta närområde och samverkar med nästa närliggande mast i takt med att du och din mobiltelefon, smartklocka, dator, uppkopplade spelkonsol eller vad det nu är behöver det.

Just nu pågår ett stort generationsskifte. Det är anledningen till att jag i slutet av maj står på ett tak och ser ner över Stora Torget i Falun. Jag är här med Tele2:s nätchef Björn Lindberg för att bevittna när en befintlig mast som sitter här på taket och servat torget och närområdet med 4G, 3G och 2G i åratal nu ska ersättas av en ny som adderar 5G och därmed betydligt bättre kapacitet och hastighet för den som använder nätet. Falun har redan haft 5G i ett par år, så det är en förbättring av täckningen som nu sker och arbetet är omfattande.

Elias Broman och Niklas Edblom är de som gör det faktiska arbetet på plats.

Tio dagar på plats

Vad som är lätt att glömma när du får syn på en mobil basstation är hur mycket arbete som ligger bakom att den sitter där. Framförallt i stadsmiljö innebär mobilnätsbyggande en särskilt stor utmaning. När vi kommer hit har montörerna Elias Broman och Niklas Edblom redan jobbat med att få den nya basstationen på plats i ungefär tio dagar. Och det är givetvis inte allt eftersom varje ny driftsatt basstation föregås av mängder av planering, bygglovsansökningar, kontakter med fastighetsägare och mycket annat. Allt för att en enskild basstation av hundratals, nej tusentals som ska sättas upp och tillsammans bilda det fullständiga mobilnätet.

När jag innan går runt nere på torget och i angränsande kvarter så lägger jag märke till att mobilens nätindikator hoppar mellan 4G+ och 5G. Det är det här som den nya basstationen ska råda bot på och alltså utöka 5G-täckningen ytterligare i Falun.

Uppe på taket invid Stora Torget i Falun ersätts en gammal mobilbasstation med en ny, modernare.

Nere på torget när vi kommer står redan en släpkärra med delar av den utrustning som bytts ut. Den kasseras inte utan får nytt liv i en annan del av världen där den fortfarande kan göra nytta. Björn Lindberg som varit med och byggt Tele2:s 2G-, 3G- och 4G-nät innan det nu är dags för 5G berättar mer om vad utbyggnaden innebär.

Uppgraderat på flera sätt

Eftersom 5G ger så mycket mer kapacitet behöver ofta uppkopplingen, det transmissionsnät som Tele2 och Telenor har gemensamt och som leder fram till varje basstation, uppgraderas så att användarna får ut den kapacitet som 5G faktiskt kan ge. Samtidigt innebär den nya generationens mobilteknik att hela basstationen ser annorlunda ut. Istället för att som tidigare haft en stor del av utrustningen i fastighetens källare, eller i en bod på marken bredvid masten, sitter nu mer av utrustningen monterad i det här fallet direkt uppe på taket. Det innebär fler utmaningar när det hela ska monteras, för utrustningen blir en större vindfångare och ska så klart sitta säkert fast oavsett väder. 

– Utrustningen genererar värme, men genom att placera den utomhus direkt här uppe på taket får vi naturlig kylning av utomhusluften. Det gör också att vi slipper den kapacitetsförlust som lång kabeldragning ner till källaren kan ge, säger Björn Lindberg.

Tele2:s nätchef Björn Lindberg på väg upp på taket invid Stora Torget i Falun där den nya basstationen monteras.

Även om det här alltså innebär fler utmaningar för Elias och Niklas som sätter upp och monterar basstationen så för det med sig flera fördelar. Med mer utrustning placerad instängd i källaren kräver värmeutvecklingen att utrymmet får luftkonditionering eftersom utrustningen kan förstöras om det blir för varmt. Det slipper man nu vilket är positivt för elförbrukningen och i förlängningen för miljön.

Tele2 bygger gemensamt nät

Björn Lindberg ser även en miljöaspekt på nätsamarbetet Tele2 har med Telenor. Att operatörer samarbetar och gemensamt bygger nät är inget nytt. När Telia överraskande blev utan 3G-licens i Sverige var det Tele2 som kom till deras räddning. Sedan dess har Tele2 byggt 3G med Telia och Tre har byggt gemensamt 3G-nät med Telenor. Numera är dock Tele2 och Telias samarbete under avveckling och det är Telenor och Tele2 som samarbetar i ett nät med alla generationer  nätteknik, från 2G till 5G. Samtidigt bygger Telia och Tre individuella 5G-nät. Alla operatörer håller på att stänga ner sina 3G-nät eftersom de licenserna går ut under 2025, en morot för att se till att alla kunder i god tid innan dess istället använder mer moderna tekniker.

Det är många gånger arbete i trånga utrymmen som krävs, som här. En bult ska fästas under taket för att säkra konstruktionen och det kräver att montörerna får krypa under taket bland isolering för att göra jobbet.

Fastigheten vid Stora Torget i Falun har så klart ingen hiss, så det är fyra våningars springande i trappor och sedan en liten stege upp från vinden som gäller för att ta sig upp på taket. När jag kommer upp på taket så är Niklas Edblom iklädd säkerhetssele och fäst med säkerhetslina i full färd med att jorda en av de nya basstationerna uppe på taket. Det för att eventuella blixtnedslag inte ska innebära problem. På plats får jag bevittna de sista stegen i arbetet som sker här innan de ansvariga på Tele2-kontoret på distans sedan någon timme senare ska knäppa igång basstationen och aktivera 5G på ytterligare en plats i Sverige.

Den mörka antennen ska monteras ner och den nya, ljusare med 5G-stöd tar över.

Innan det är dags vittnar Elias Broman, som ansvarat för huvuddelen av arbetet på plats, vad det inneburit. Det är lätt att konstatera att det här hustaket, och förmodligen de flesta andra hustak där vi ser mobilantenner, inte är byggda för att göra hans arbete enkelt. Utrustningen som ska monteras ska först och främst upp på taket. Det kan lyftas upp med en skylift, men det är inte alla gånger som man kan få tillstånd att spärra av gator i stadsmiljö så den här gången fick mycket av utrustningen bäras upp för alla trappor. 

– Bara det tog en halv dag, berättar Elias Broman. Varje batteri till reservkraften, säger han vidare, väger 60 kilo, så det krävs två personer för att lyfta upp varje sådant batteri de hundratalet trappstegen från gatan upp till fastighetens vind.

Elias Broman förklarar arbetsmomenten som krävs innan basstationen kan tas i drift.

Omfattande arbete noggrant planerat

När arbetet på taket inleddes nästan två veckor tidigare handlade uppdraget för Niklas och Elias om att montera utrustningen på taket på bästa möjliga sätt. Redan på förhand har placeringen planerats noga och det gäller att uppfylla den utifrån vad som är möjligt på den enskilda platsen. Här ska huvudbalken sättas fast genom att man borrar och fäster den med bult i taket och stöttande balkar, alla i metall, ska förstärka konstruktionen. Idealt ska varje stöttande balk fästas så de prickar i en takstol, men när det inte är möjligt kan det krävas förstärkande byggen. Elias visar en lucka i taket och en smal trång gång under precis under taket där han tvingats ta sig in och krypa bland isolering precis under taket för att kunna fästa bulten som håller en av balkarna i stål fixerad. 

Isoleringen gör att det trots soligt väder inte är ett alternativ att arbeta i shorts, men även vintertid innebär den utsatta arbetsmiljön utmaningar. Många moment är svåra eller helt enkelt för pilliga att genomföra med handskar på så vinterkyla kan bli ett påtagligt problem.

Elias och Niklas kan när basstationen väl är driftsatt kontrollera funktionen med en särskild app i mobilen.

När utrustningen är på plats och monterad ska kablar för strömförsörjning och fiber dras fram. Här ser vi hur tekniken utvecklats. Till den gamla basstationen här uppe på taket går ett ordentligt knippe olika kablar medan den nya har betydligt färre och tunnare kablar framdragna. Just här har det varit möjligt att hålla den gamla basstationen som strax ska monteras ned aktiv under arbetet med en nya och det har gjort att störningar för Tele2:s mobilkunder kunnat undvikas.

"Som en strålkastare"

Antennerna på taket är tydligt riktade som en strålkastare och de gånger montörerna behöver vistas framför en antenn under sina arbetspass säger de till så att den antennen tillfälligt stängs av, för att undvika att utsättas för den strålningen.  

– Sedan gäller det att vi gör ett snyggt jobb. Den här installationen är nästan som ett konstverk, säger Elias Broman skämtsamt och visar hur han och kollegan Niklas gjort för att så lite av kabeldragningen som möjligt ska synas från marken.

Björn Lindberg är nätchef på Tele2 och säger att utrullningen av 5G är det stökigaste nätskiftet han upplevt.

Väl nere på torget igen, när allt är klart, ringer Elias ett samtal till nätteknikerna centralt som aktiverar den nya basstationen och det märks direkt. För att kunna jämföra före och efter har jag gjort några hastighetsmätningar innan aktiveringen med mycket blygsamma resultat och när teknikerna tryckt igång den nya 5G-basstationen får jag genast hastigheter på flera hundra megabit, hastigheter som blir snabbare och snabbare ju fler gånger jag testar.

Nästa basstation står på tur

Samtidigt som Elias och Niklas ska ta och montera ner den gamla basstationen och bege sig till Uppsala för att sätta upp nästa nya beger jag mig hemmåt och har sällskap i bilen av Björn Lindberg, nätchefen på Tele2 som då får tillfälle att berätta lite mer om vilket arbete som ligger bakom den 5G-utrullning som sker i Sverige idag.

Eftersom han gjort samma arbete under lanseringen av även GSM, 3G och 4G kan han sätta den här utrullningen i ett lite större sammanhang.

“Det här är den stökigaste utrullningen jag varit med om”, säger han utan att tveka. Anledningarna, får jag veta, är flera och det handlar om bland annat pandemin och om det nu pågående kriget i Ukraina. Det är heller ingen hemlighet att Tele2, liksom flera av de andra operatörerna, tvingats byta leverantör under processens gång. Den svenska 5G-utrullningen startade sent i ett globalt perspektiv och den försenades ytterligare av att det under processens gång beslutades att Huawei och dess komponenter skulle förbjudas för användning i utrullningen. Tele2 hade utrustning från Huawei, utrustning som nu inte längre får användas. Mycket riktigt stod det Huawei på den utrustning som nu monterades ner på taket vid Stora torget i Falun och nu är det istället Ericsson och Nokia som tillsammans står för utrustningen i Tele2:s och Telenors gemensamma nät. 

Björn Lindberg på Tele2 förklarar hur mer av utrustningen idag sitter uppe på taket, något som gör att hela konstruktionen måste hålla för mer belastning men också att man får naturlig ventilation och slipper använda luftkonditionering för att motverka värmeutvecklingen. Det sparar energi och är därmed bra för miljön.

Tävling och samarbete

I det gemensamma nätbolag som Telenor och Tele2 bildat, kallat Net4Mobility finns enbart ett tiotal anställda och sedan levererar Tele2 och Telenor var för sig in resurser till bolaget. De båda operatörerna har delat upp Sverige emellan sig vilket också skapat en viss tävlingssituation dem emellan.

– Om Telenor byggt fyra nya basstationer i ett område de ansvarar för i samarbetet, vill vi så klart gärna hinna med lika många eller ytterligare  en i vårt ansvarsområde, säger Björn Lindberg och berättar att utrullningstakten som nu planeras är offensiv. Just Dalarna där vi befinner oss är ett område där Tele2 sköter den gemensamma utbyggnaden av nätet. 20-25 nya basstationer i veckan ska driftsättas framöver, men det har krävt mycket planering. Inte bara förbudet mot utrustning från Huawei har satt käppar i hjulen på den svenska 5G-planeringen utan även den pågående komponentbristen och kriget i Ukraina. 

Björn berättar att de i god tid nu gjort stora beställningar på utrustning för att undvika förseningar orsakade av komponentbristen och möjliga fraktproblem. Därför finns utrustning i lager, men en annan trång sektor är arbetskraft.

Denna dag är vädret bra, men Elias Broman vittnar om svårare arbetsförhållanden vintertid.

– Vi har stora delar av vår kompetens internt, människor som jobbat med det här sedan 2G-tiden och har ett extremt engagemang. Att vi har kompetensen internt gör att vi drabbas mindre än de som lagt ut det här på externa bolag. De ansvariga hos oss rycker in kvällar och helger för att nätet alltid ska fungera.

Kriget i Ukraina har i stor utsträckning satt stopp eller försvårat för tidigare inhyrd ukrainsk personal och säkerhetskraven som stoppade Huaweis utrustning i svenska 5G-nät bestämmer även att personal som jobbar med näten måste göra det inom Sveriges gränser. Tidigare hade Tele2 nätstyrning baserad i Riga, men det är alltså en funktion som man fått ta hem till Sverige nu.

Engagerad i nätet

I bilen på väg hem får jag en inblick i hur nätet faktiskt planeras när Björn lyriskt ropar till och pekar på en mast på ett berg en bit längre bort.

– Den här är genial!

Jag får veta att man generellt när man kan se en mast på långt avstånd kan vet att den är bra placerad för att den därmed täcker ett stort område utan att signalen stoppas upp av hinder på vägen. 

Det märks att Björn har en nästan personlig relation till nätet och dess delar och att han har koll och till och med minnen kopplade till många av de basstationer vi passerar.

Jag frågar hur Tele2 idag skiljer sig från när han började och får svaret att mycket skiljer sig, men att kärnan ändå på ett sätt är intakt.

– På Comviq-tiden präglades företagskulturen av en extrem kostnadsmedvetenhet och då menar jag verkligen extrem. Vi satte upp utrustning i fjällen på hösten för att sedan plocka ner den på våren och sätta upp den i skärgården istället och sen motsvarande resa på hösten igen. 

Den gamla utrustningen slängs inte utan får nytt liv i ett annat land.

Även idag är ekonomi en faktor, men inte alls på samma extrema nivå. Björn ger exempel med den “geniala” basstationen vi just passerat och som täcker ett stort område. Den har kompletterats med en liten mast i backen en liten bit bort för att säkra kontinuerligt god täckning för den som kör på motorvägen här. Han berättar att operatören kontinuerligt bevakar hur nätet presterar och vet hur de förväntar sig vilken räckvidd en viss mast ska ha. Om man ser att tappade samtal uppkommer är det en signal om att nätet måste förstärkas just där. 

Utbyggnad av nätet sker framförallt just på de platser där man ser att det förekommer överbelastningar.

Just utmed vägarna är det vanligt att en enskild mast inte får särskilt mycket trafik och användning och därmed inte kan bära sin egen kostnad, men ändå behövs just för att samtal där inte ska brytas.

– En så offensiv utbyggnad som vi genomför hade vi inte haft råd med ensamma, men det går när vi gör utbyggnaden tillsammans med Telenor, säger Björn Lindberg. 

Smärtfritt samarbete

Just samarbetet med Telenor och för den del även det tidigare samarbetet Tele2 haft med Telia om 3G har enligt Björn Lindberg gått väldigt smidigt, eftersom operatörerna hela tiden haft liknande mål och lätt att komma överens. Han medger att det kan bli problem om båda bolagen som samarbetar inte har samma investeringsvilja. Om till exempel Telenor skulle komma i en situation då de vill sälja sin svenska verksamhet, snygga till sina siffror och dra ner på investeringsviljan så skulle det kunna bli problem, men alla sådana risker säger han regleras ingående i de avtal som finns. 

– En så här omfattande utbyggnad och investering gör man ju på lång sikt, påpekar han.

I den utbyggnad som nu sker så används de bästa 3G-masterna med bra placeringar och uppgraderas till 4G och 5G. På Tele2 märker de löpande hur användandet av 3G rasar för varje månad i takt med att användare köper nyare telefoner och de kan styra sin kapacitet från kontoret utan att åka ut till varje enskild basstation. När andelen 4G- och 5G-mobiler ökar kan de alltså fördela kapaciteten i nätet efter det.

Jag undrar hur mycket de enskilda telefoner som vi användare har påverkar planeringen av nätet, men svaret är att det egentligen inte påverkar särskilt mycket.

– Apple har framförallt tidigare haft en del riktlinjer och önskemål om att vi ska justera en viss inställning en eller två millisekunder i viss riktning för att deras enheter ska prestera som bäst, men det var mera förr i tiden, säger Björn. Ännu tidigare, berättar han, kunde vissa telefonmodeller ha stora problem och den som upplevde täckningsproblem kunde tjäna mycket på att använda en annan telefon, men idag är de skillnaderna mindre och väldigt mycket är tydligt standardiserat.

Snabb expansion

Nu fortsätter utbyggnaden av 5G, även under den korta tid du läst den här texten, i rask takt. Tydliga ökningar av vår förbrukning av data i mobilnäten gör att efterfrågan ökat och den ökningen lär inte stanna upp. Under pandemin skedde stora förändringar i användande när allt fler blev beroende av uppkoppling hemma för videomöten. Det var dock något som näten till stor del stod pall för. I områden med mycket bostäder och färre kontor, kompletterades hög belastning kvällstid av Netflix med hög belastning dagtid från Microsoft Teams och andra videomöteslösningar. Trafiktopparna överlappade alltså inte och näten stod pall. 

Med 5G är mobilnäten rustade för det och mer än så.