https://www.mobil.se/nyheter/alla-kontantkort-ska-registreras
293364
Nyheter

Alla kontantkort ska registreras

I utredningen kan man läsa att kontantkort bör registreras med uppgifter om köparen samt var och när kontantkortet köpts. Anledningen är att polisen sagt att anonyma kontantkort är vanligt förekommande i brottsmål och innebär stora problem i brottsutredning.

Enligt förslaget ska operatörerna sätta upp register med dessa uppgifter så de finns tillgängliga för polisen. De utökade kostnaderna för detta föreslår utredarna ska föras över till mobilkunderna. Men det ska inte vara någon större prishöjning anser utredarna. "Den avgiftshöjning som på detta sätt kan komma att drabba respektive abonnent är försumbar".

Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2007. Rapporten berättar även att andelen kontantkort bland svenska mobilanvändare var 58 procent eller dryga fem miljoner. De siffrorna kommer från den sista december år 2003.