https://www.mobil.se/nyheter/alla-nyheter-om-licenserna
285912
Nyheter

Alla nyheter om licenserna

Telia fick ingen 3G-licens

2000-12-16 11:10

Statliga Post- och Telestyrelsen (PTS) har beslutat att de fyra licenserna för tredje generationens mobiltelefoni ska gå till Europolitan, HI3G, Orange och Tele2. Telia blir alltså sensationellt utan 3G-licens. Detta meddelades vid PTS presskonferens idag klockan 11.

Statliga Post- och Telestyrelsen har meddelat vilka operatörer som får de fyra licenserna för tredje generationens mobiltelefoni:

Europolitan

HI3G Access (Investor och Hutchinsson)

Orange Sverige (France Telecom, Bredbandsbolaget, Framfab, NTL och Schibsted)

Tele 2

Detta innebär att statliga Telia blir utan 3G-licens, vilket är en sensation.

Av Linus Brohult

________________________

Gemensamt 3G-nät för landsbygd

2000-12-16 12:31

Det troliga är att de fyra nya 3G-operatörerna bygger ett gemensamt mobilnät för landsbygden. Post- och Telestyrelsen har nämligen bara krävt att 30% av operatörernas 3G-nät ska vara egna. De resterande procenten får uppföras i samarbete mellan två eller flera av operatörerna.

Redan nu någon timme efter att PTS meddelat vilka fyra operatörer som fått licenserna diskuteras det om att förhandlingar mellan Europolitan, Tele2, HI3G och Orange kommer att inledas om gemensam nätutbyggnad på landsbygden.

På så vis kan operatörerna dela på de stora kostnaderna för nätutbyggnaden i landets mindre befolkade områden. I städer och andra tätbefolkade områden har de fyra operatörerna dock sina egna nät.

Förlorarna om detta scenario blir verklighet blir Ericsson och Nokia som är de som ska tjäna pengar på att leverera nätutrustning till operatörerna.

Av Linus Brohult

_____________________________

Telia överklagar beslutet

2000-12-16 12:55

Telias Marianne Nievert var märkbart skakad vid Telias presskonferens där hon kommenterade att Telia inte fått en licens för tredje generationens mobiltelefoni (3G). Hon betecknade Post- och Telestyrelsens beslut som en "katastrof för landet".

Marianne Nievert meddelade också att Telia kommer att öveklaga PTS beslut.

Näringsminister Björn Rosengren har redan kommenterat beslutet. Med upprördhet sade han att Sverige väl är det enda land där den största mobiltelefonoperatören inte fått en licens.

Av Linus Brohult

_______________________

Redan idag kan näten byggas

2000-12-16 13:19

Klockan 11 i förmiddags meddelade som bekant Post- och telestyrelsen vilka operatörer som fick 3G-licenser. Och besluten innebär att vinnarna kan börja bygga sina nät redan idag, om de vill.

Nu är det i och för sig inte så troligt att någon av operatörerna kommer att kommendera ut anläggningsarbetarna idag. Men möjligheten finns.

Av Robert Brännström

__________________________

Läs PTS pressmeddelande

2000-12-16 13:28

Post- och telestyrelsen, PTS, har idag beslutat att tilldela följande företag UMTS-tillstånd: Europolitan, HI3G, Orange och Tele2.

Alla fyra har utfäst sig att täcka minst 99,98 procent av Sveriges befolkning redan i slutet av 2003. De har i sina ansökningar visat att de kan klara av sina mycket omfattande utfästelser.

- Sverige kommer att få den bästa UMTS-täckningen i Europa och även landets glesbefolkade områden kommer att få del av den nya tekniken, säger PTS generaldirektör Nils Gunnar Billinger.

Tio företag lämnade den 1 september in ansökningar om UMTS-tillstånd till PTS. Analysen av ansökningarna gjordes i två faser. I den inledande prövningen undersökte PTS om företagen i sina ansökningar kunde visa att de klarar av sina egna utfästelser vad gäller täckning och utbyggnadstakt. PTS undersökte företagens finansiella kapacitet, planernas tekniska och affärsmässiga genomförbarhet samt företagens sakkunskap och erfarenhet från mobilteleområdet. I den inledande prövningen underkändes ansökningarna från följande företag, främst på grund av:

Broadwave: brister i teknisk genomförbarhet

Mobility4Sweden: brister i finansiell kapacitet

Reach Out Mobile: brister i teknisk genomförbarhet

Telia: brister i teknisk genomförbarhet

Tenora: brister i finansiell kapacitet och teknisk genomförbarhet

De fem företag som godkändes gick vidare till fas två: den fördjupade prövningen. Där rangordnades de efter hur omfattande täckning och snabb utbyggnad de utlovat. Täckning och utbyggnadstakt bedömdes med hjälp av ett poängsystem. Europolitan, HI3G, Orange och Tele2 fick 3977 poäng, vilket är maximalt antal poäng. Telenordia Mobil fick 3940 poäng och blir därmed utan tillstånd.

Tillstånden gäller från och med den 16 december 2000 till och med 31 december 2015. De fyra tillståndshavarna får tillgång till frekvensutrymmet för UMTS den 1 januari 2002.

Läs beslutet här (dokumentet är uppdelat i tre delar):

Bakgrund och bedömning.

Inledande prövning.

Fördjupad prövning och avgörande.

För vidare information:

Katarina Kämpe, informationschef, tel: 08-678 55 15.

______________________________

"En katastrof för landet"

2000-12-16 13:30

Det gick inte att ta miste på besvikelsen hos Marianne Nivert, tillförordnad vd för Telia. Märkbart skakad kommenterade hon idag PTS beslut att inte ge någon UMTS-licens till Telia.

- Jag är bestört. Detta kommer att försena UMTS-introduktionen av UMTS-tekniken i landet, sa hon på presskonferensen.

Anledningen till att Telia blev utan licens var att deras utbyggnadsmobell inte skulle klara att komma upp i den täckning som Telia lovar att uppfylla.

- Telia kan inte visa tillräcklig täckning i någon miljö, vare sig i land eller stad, sa PTS generaldirektören Nils-Gunnar Billinger.

Något som får Marianne Nivert att se rött.

- Vår tekniska kompetens lagts oss till lass. Detta är obegripligt. Det kan inte vara antalet bassationer som avgör.

I sin ansökan hade Telia angett att de tänkte bygga 4 100 basstationer, och det är bara en tredjedel av det antal som PTS hade önskat för att Telia skulle få en licens.

- Detta är en katastrof för landet, slog Marianne Nivert fast.

Av Robert Brännström

__________________________

Finns ej plats för fem 3G-nät

2000-12-16 13:58

Vad kommer att hända om Telias överklagan till länsrätten går i genom? Den frågan ställs nu och Ann-Marie Engvall, direktör på Post och Telestyrelsen säger att det inte finns plats för någon femte operatör i 3G-nätet.

PTS hade ett tag funderingar på att dela ut fem 3G-licenser, men efter att ha kollat runt lite kom de fram till att det inte går att erbjuda de tjänster som 3G borde innebära med fem licenser. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med bandbredd.

Men Ann-Marie, vad händer om Telias överklagande går igenom?

- Det är upp till länsrätten att avgöra.

Finns det utrymme för en femte operatör?

- Vi bedömde inte att det skulle gå att dela ut fem licenser.

Därmed kan vi konstatera att kommer Telias överklagande att gå igenom, ja då får någon annan operatör lämna igen sin licens. Alternativet vore ett nät där tjänsterna kommer vara mycket begränsade.

Av Niclas Lidström

______________________

Läs PTS bedömning av Telia

2000-12-16 14:00

Enligt PTS bedömning har Telia den sakkunskap och erfarenhet som erfordras för att tillhandahålla mobil nätkapacitet.

Telia uppfyller inte i någon miljö PTS krav på täckning vid en beräkning baserad på egen modell. Cellstorleken är således mindre än den Telia antagit. Avvikelsen är att betrakta som väsentlig. Som ett mått på bristens omfattning kan nämnas att antalet basstationer i landsbygdsmiljö måste minst tredubblas för att Telia skall kunna uppfylla kravet under i övrigt oförändrade förhållanden. Härtill kommer att

den framräknade yttäckningen, baserad på Telias egna uppgifter, inte uppgår till vad Telia har utfäst i ansökan.

Vidare är den framräknade sträckdämpning i nätet i förortsmiljö för trafikkanalen i nedlänk samt förorts- och stadsmiljö för upplänk större än de maximalt tillåtna värden som Telia har angivit. Detta medför att utlovade bithastigheter i dessa

miljöer troligtvis inte kommer att kunna tillhandahållas. PTS har visserligen inte ställt uttryckliga krav på att viss bithastighet skall tillhandahållas. Däremot har myndigheten ställt krav på att den lösning sökanden beskrivit går att genomföra såväl ekonomiskt som tekniskt. Det innebär bl.a. att den bithastighet som sökanden anger och som kan verifieras genom tekniska bedömningar skall stödja det angivna utbudet för att teknisk genomförbarhet skall kunna anses föreligga.

Telia har angivit att bolaget bl.a. skall tillhandahålla "multimediakonferenser".

Telia har samtidigt angivit att bolaget har för avsikt att tillhandahålla en bithastighet om 32 kbps. Som PTS tidigare angivit innebär det i praktiken att abonnenter i över hälften av den yta Telia utfäst att täcka endast erbjuds denna

bithastighet för överföring. I dessa delar av landet kommer exempelvis inte videokonferenser att kunna genomföras med acceptabel kvalitet 306 . Överföring av video kommer i praktiken att vara omöjligt att genomföra, i vart fall om

användaren har anspråk på rimlig kvalitet. Som jämförelse kan nämnas att vanlig uppringd Internetuppkoppling i dag medger upp till 56 kbps.

Någon fördelning i marknadsplanen av intäkter per tjänst har inte redovisats.

Visserligen saknas det anledning att sätta ifråga bolagets förutsättning att ur finansiell synpunkt respektive affärsmässig genomförbarhet generellt sett, tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster baserat på de antaganden sökanden gjort. Detsamma kan dock inte sägas för det fall ovan angiven tjänst inte kan tillhandahållas i viss miljö.

De ovan nämnda tjänsterna kan således inte tillhandahållas i stora delar i landsbygdsmiljö, vilket inte har kommenterats i affärsplanen. Den affärsmässiga genomförbarheten får därmed anses brista i detta hänseende.

Vid en samlad bedömning finner PTS att Telia inte uppfyller det krav på teknisk genomförbarhet som angivits i 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2000:5) om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT-2000-standard respektive GSM-standard.

Bolagets yrkande skall därför lämnas utan bifall.

___________________________

PTS dröjer om GSM-licenserna

2000-12-16 14:03

I samband med att 3G-licenserna idag delades ut skulle även ytterligare två GSM-licenser fördelas. Men inget av de företag som idag har fått 3G-licenserna har för avsikt att bygga GSM-nät.

Däremot var det flera av de operatörer som på ett tidigt stadion ratades som hade för avsikt att bygga både UMTS- och GSM-nät.

Frågan om vilka som ska få de två kravstående GSM-licenserna kommer därför att behandlas på PTS styrelsemöte under nästa vecka.

Av Robert Brännström

__________________________

Vinnarna och förlorarna

2000-12-16 14:12

På fyra bolag somnar obekymrat ledningen bekymmersfritt imorgon, och för resten av företagen blir det lite svårt att somna inatt. Här är dagens vinnare - och förlorare.

Dessa fick var sin 3G-licens:

- HI3G Access AB (Investor AB, Hutchisson Whampoa Limited).

- Orange Sverige AB (France Telecom SA, Bredband Mo AB, Skanska AB, NTL Ltd, Schibsted AS).

- Tele 2 AB.

- Europolitan.

Dessa blev utan licens:

- Broadwave Consortium (Tele 1 Europe, Rix Telecom, Western Wireless, 2G/3 Group, You Communication).

- Telenordia AB.

- Telia AB.

-Mobility 4 Sweden: (T-Mobile International, Utfors, ABB Energy Ventures).

- Reach Out Mobile AB (Sonera, Industri Kapital, Telefonica).

- Tenora (Teracom Networks AB, Ratos, Nomura International).

PTS delade upp urvalsprocessen i två delar. I den första delen sållades Broadwawe, Telia, Mobility 4 Sweden, Reach Out Mobility och Tenora ut.

Telenordia var med till andra omgången, men valdes bort för att "bolaget inte har en befolkningsmässig täckning som uppgår till

8 860 000 personer vid utgången av fas 1." För Telenordia saknades en täckning på 200 000 personer för att de skulle ha klarat det kravet.

Av Robert Brännström

__________________________

Broadwave överklagar inte

2000-12-16 14:21

Broadwave Communications kommer inte att överklaga PTS beslut att inte tilldela bolaget en 3G-licens. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande idag.

- Broadwave respekterar Post- och Telestyrelsens beslut och har i dagsläget inga planer på att överklaga, säger Christer Palmgren, talesman för konsortiet.

Av Robert Brännström

__________________________

Sahlin uttalar stöd för PTS

2000-12-16 14:25

Utan att någonstans nämna Telias namn uttalar idag statsrådet Mona Sahlin sitt stöd för PTS. - Jag har fullt förtroende att de till fullo har skött sin uppgift med att utse de nya licenshavarna.

Det här står i kontrast till vad hennes kollega på näringsdepartementet, Björn Rosengren, sa tidigare idag. Han tyckte tidigare idag att det var anmärkningsvärt att Sverige är det enda land där den största mobiltelefonoperatören inte fått en licens.

Inte långt därefter går så kollegan Mona Sahlin ut och försvarar beslutet.

- Jag har förstått att det har varit många högklassiga ansökningar, vilket är glädjande. Det är bra att utbyggnaden nu kan påbörjas. Inom tre år kommer vi i Sverige att ha en UMTS-täckning på 99, 98%. Det är en fantastiskt snabb utbyggnad av tredje generationens mobiltelefoni med täckning över i stort sett hela landet, vilket är unikt i världen. Det betyder att Sverige även fortsättningsvis kommer vara ledande inom mobila kommunikationer, menar statsrådet Mona Sahlin.

Av Robert Brännström

______________________________

Se hur din 3G-täckning blir

2000-12-16 15:00

Idag fick fyra operatörer reda på att de kommer att kunna börja sitt 3G-nät. Och redan idag finns det uppskattningar på hur täckningen i 3G-näten kommer att se ut.

HI3G har ett av de bolag som fick licens och bakom företaget står svenska Investor och det Hong-Kong-baserade företaget Hutchison Whampoa. På kartorna intill kan ni se deras planerade täckning i december 2003.

Av Robert Brännström

___________________________

Så kan du använda 3G

2000-12-16 15:15

När det nyutdelade 3G-näten väl är igång kommer sättet vi använder vår mobiltelefon på att förändras radikalt. Redan idag finns många idéer på vilka tjänster som kommer att finnas.

Här är några exempel på vad du kommer att kunna göra:

- Spela in dig själv och mejla videoklippen eller sända dem direkt till någon utvald eller som massutskick.

- Titta på musikvideos, nyhets- och sportsammanfattningar eller andra rörliga kortare klipp på webben.

- Lyssna på svensk radio var än du befinner dig.

- Delta i videokonferenser och samtidigt se vilka andra som är uppkopplade.

- Styra ditt hem från mobilen, så länge som ditt hem har de rätta systemen.

- Titta på klipp från olika filmer när du ska välja vad du vill se på bion.

Det som gör dessa tjänster möjliga är att dataöverföringshastigheten blir avsevärt mycket större i 3G-världen. Teoretiskt blir det möjligt med hastigheter upp mot 2 mbit/sekund, men i praktiken betydligt lägre än så, i alla fall i ett inledningsskede.

Av Robert Brännström

_____________________________

Oklart om Tenora överklagar

2000-12-16 15:37

Konsortiet Tenora, som ägs av Teracom Networks AB, Ratos och Nomura International har fortfarande inte beslutat om de ska överklaga PTS beslut att inte tilldela dem en 3G-licens.

- Vi håller på att gå igenom materialet och får ta ställning till om vi kommer att överklaga när vi har gjort det, säger Per Hallius, vd för Tenora Networks.

Vad tänkte du när du fick beskedet?

- Jag blev besviken. Jag tror att vi hade kunnat tillföra någonting till de svenska konsumenterna. Men nu får vi hoppas att de fyra operatörer som fick licenserna tar det ansvaret, säger Par Hallius.

Av Robert Brännström

_____________________________

Tekniska brister Telias fall

2000-12-16 15:41

Telestyrelsen brister i teknisk genomförbarhet. Telia ansåg att det skulle räcka med endast 4100 basstationer i det nya nätet, att jämföras med exempelvis Europolitan som utlovade 20000 basstationer.

Tele2, Europolitan, Orange och HI3G blir i stället de som kommer att få var sin licens för framtidens mobiltelefoni (det som kallas 3G). Europolitan och Tele2 känner de flesta till, men Orange och HI3G kanske kräver en större presentation.

Orange Sverige har France Telecom, Bredbandsbolaget, Framfab, Skanska, NTL och Shibsted i ryggen. HI3G har Investor och Hutchinson Whampoa som ägare.

Mobil återkommer under dagen med fler kommentarer.

Allt tyder på att Telia kommer att överklaga beslutet.

Av Niclas Lidström

_________________________________

Telenordia sörjer inte licens

2000-12-16 16:05

Telenordia var det femte företaget som tog sig vidare till den andra rundan i PTS utdelningsförfarande. Trots att det var snubblande nära en licens ger de nu inte upp.

Istället siktar Telenordia på att bli en virtuell operatör, som kommer att bli fullt möjligt i och med att det finns lagstöd för att operatörerna ska sälja ut överkapacitet i näten.

- Givetvis hade vi önskat att få bygga ett eget nät för att ha full kontroll över både distribution och innehåll. Samtidigt ställer PTS krav på att de företag som har erhållit licenserna ska öppna sina nät för andra operatörer. Det innebär att vi har stora möjligheter att erbjuda spännande mobiltjänster till både privat- och företagsmarknaden, säger Erik Heilborn som är vd för Telenordia.

Av Robert Brännström

______________________________

Telia drar nytta av beslutet?

2000-12-16 16:29

Den danske telekomanalytikern John Strand har från sin position i Köpenhamn med spänt intresse följt dagens beslut om de svenska 3G-licenserna. Han menar att Telia kan vända det negativa beskedet till någonting för företaget bra, åtminstone de närmsta åren.

- På riktigt kort sikt får detta två konsekvenser: dels ett kursfall för Telia på börsen och dels att Telia tvingas minska antalet anställda. Men när detta är över har Telia stora fördelar på marknaden de närmaste åren, säger John Strand.

Enligt Strand kan Telia nu satsa all sin energi på att vinna kunderna med den nära förestående utvecklingen inom dagens mobiltelefoni GSM. Flera utvecklingar inom GSM-nätet kommer nämligen att göra GSM bättre för datakommunikation. Detta brukar kallas "generation 2,5 inom mobiltelefonin". Det handlar exempelvis om ständig anslutning till internet via GPRS och snabbare dataöverföring via HSCSD.

- Det Telia kan göra är att erbjuda bättre priser till kunderna. De kan lägga all kraft på att utveckla dagens mobiltelefoni. Detta samtidigt som deras konkurrenter Europolitan och Tele2/Comviq måste lägga en mängd resurser på att bygga upp 3G-näten, menar Strand.

- Både Orange och HI3G har nu fått licenser, men de kan lätt få problem för de har ingen kundbas via ett GSM-nät i Sverige idag, de har ingen organisation, de ska helt enkelt starta från grunden, säger Strand.

Därför kan man enligt Strand tänka sig att exempelvis HI3G säljs till Telia eller att Telia köper in sig i bolaget och på så vis "bakvägen" kommer åt en licens för tredje generationens mobiltelefoni UMTS.

- Vem kan hjälpa HI3G och Orange? Det är Telia! De har infrastrukturen, de har kunderna, säger Strand.

Av Linus Brohult

________