Ny undersökning

Allt viktigare med ny mobil vid operatörsbyte

Svenskarnas användning av mobiltelefoni har förändrats under senare åren och så många som 30 procent har valt bort fast telefoni och endast använder mobilen. Vikten av erbjudanden om en ny mobil när man byter operatör har också ökat. Det visar en ny studie från Post- och telestyrelsen, PTS.

Publicerad Uppdaterad

Sammanlagt 30 procent av svenskarna har valt bort fasta linan till fördel av mobiltelefonin. Siffran kan jämföras med 15 procent år 2009, enligt studien ”Svenskarnas användning av telefoni och internet 2013”, som PTS låtit Sweco Eurofutures genomföra. I åldersgruppen 21-30 år är det så många som 64 procent som enbart har mobiltelefon.

Vidare svarar sex av tio bland samtliga respondenter att de kan tänka sig avstå från den fasta telefonen i hemmet och enbart använda mobiltelefonen. Den viktigaste anledningen att ha kvar fasta telefonen hemma är inte telefoni utan tillgången till bredband via fasta nätet. 

Studien visar även att vikten av mobilenheten ökat när det gäller operatörsbyte. År 2011 tyckte 21 procent att ett erbjudande om en ny mobiltelefon var en viktig anledning till att byta operatör. Siffran har i år ökat till 28 procent. Den viktigaste anledningen till att byta operatör är dock fortfarande möjligheten att få en lägre kostnad, anger 30 procent av svaranden. Siffran har dock minskat från 33 procent år 2011. 

Hela undersökningen kan du läsa här.

Källa