En tjänst till tystnar

Amazon planerar stänga sändningstjänsten Amp

Ytterligare en tjänst där användare skapar egna varianter av radioprogram kan försvinna.

Tjänsten Clubhouse, där användare kunde skapa egna versioner av radioprogramsliknande sändningar, startade en trend som många tillverkare hängde på. En efter en har de dock försvunnit, och även Clubhouse själva har beslutat sig för att ändra inriktning. Nu meddelar publikationen att Amazons version Amp kommer att läggas ner.

Amazon Amp lanserades våran 2022 men lyckades aldrig lyfta sett till antalet användare, trots att Amazon bara de in möjligheten för programskaparna att utnyttja musik i sina program via Amazons musiktjänst. Det vikande användarantalet ska vara en av anledningarna till att Amazon uppges lägga ner tjänsten.

Däremot anges ingen tidsplan för när Amazon har för avsikt att stänga Amazon Amp.