Trendbrott i USA

Appar nu större än mobila webben

Bild: Jason Howie

USA-bor konsumerar numera mer digitalt innehåll via appar än via mobilsurf.

Publicerad Uppdaterad

Det skedde ett trendbrott i USA i maj då mobila appar för första gången stod för en större andel av den digitala innehållskonsumtionen än mobila webben, enligt analysföretaget Comscore

Mobila plattformar, det vill säga smarta telefoner och surfplattor, stod för 60 procent av all tid spenderad på digitala medier. Förra året var motsvarande siffra 50 procent, det var då mobila plattformar för första gången blev större än plattformar i fasta nät gällande konsumtion av digitalt innehåll.

Källa: Comscore

Comscore har granskat de innehållskategorier inom vilka användare tillbringar minst 10 miljarder minuter av sin digitala tid. Digital radio och fotografering är de två kategorier där skiftet från mobila webben till appar är som tydligast. Två exempel är Instagram och Flickr, som driver 96 procent av sin trafik via mobila appar. Kartkategorin, med bland annat Google Maps och Apple Maps, och meddelandekategorin, med Facebook Messenger, Whatsapp och Viber, visar även de en stor andel trafik via mobila appar med cirka 90 procent. Andelen mobil apptrafik för den sociala nätverkskategorin ligger på cirka 70 procent.

Det finns dock innehållssidor som går mot trenden och fortfarande driver huvuddelen av sin trafik via den mobila webben. Ett exempel är Wikipedia, detta trots att sidan faktiskt har en app, Wikimedia Mobile. En anledning till det att endast 12 procent av Wikimedias mobila trafik kommer från appen är, enligt Comscore, att man oftast inte söker information på Wikipedia utan söker via en allmän sökmotor som rekommenderar länkar till Wikipedia. Samma sak gäller andra sidor som får huvuddelen av sin trafik via sökmotorer eller sociala nätverk. Med andra ord kan en mobil webbsida fortfarande vara rätt strategi för att driva trafik, trots trenden som går mot mobila appar, i de fall huvuddelen av trafiken kommer från andra sidor.

Källa