700 MHz

Auktion av mobilspektrum avbryts

Den auktion av mobilspektrum i 700 MHz-bandet som pågått under hösten avbryts nu efter regeringsbeslut. Orsaken sägs vara det ändrade säkerhetsläget.

Publicerad Uppdaterad

700 MHz-bandet har tidigare använts till marksänd digital-TV, men bättre teknik har gjort att utrymme har kunnat frigöras, och efter ett regeringsbeslut från 2014 har man börjat evakuera en del av bandet och satt igång en auktion av bandet för mobildata.

Nu, mitt i processen, kommer dock kontraorder från regeringen som tvingar Post och Telestyrelsen (PTS) att avbryta auktionen. Bandet får fortsätta att användas för TV fram till den 31 maj 2018, och under tiden ska myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) påbörja ett arbete för hur en framtida kommunikationslösning för samhällsviktiga aktörer (polis, brandkår, sjukvård med mera) ska kunna utvecklas.

Det här var ganska precis vad MSB krävde i sitt remissvar till PTS förslag på hur auktionen av 700 MHz-bandet skulle utformas. Man ansåg att bandet borde reserveras för ett särskilt myndighetsnät för datatrafik. PTS svarade att man dels visst lämnat frekvensutrymme för ett samhällsnät orört, och dessutom fanns det inget som sade att ett eget frekvensutrymme skulle vara den bästa lösningen för ett samhällsnät.

Nu verkar det alltså som MSB har fått regeringens öra, och tills man utrett hur ett sådant nät ska se ut reserverar man 700 MHz-bandet för framtida behov. Det kan mycket väl visa sig att utredningens slutsats blir att det inte behövs något eget band, men tills dess får de mobiloperatörer som hoppades på mer frekvensutrymme nästa år se sig snuvade.

I ett uttalande beklagar vd för Telia Sverige, Hélène Barnekow beslutet. Det är centralt att viktiga samhällsfunktioner har tillgång till framtidssäker kommunikation och att detta utreds vidare är självklart, säger hon , men tycker inte att en fortsatt utredning hade behövt stoppa auktionen av 700 MHz-bandet. Enligt Telia drabbar beslutet särskilt förutsättningarna på den svenska landsbygden och man hävdar att möjligheten att använda även 700 Mhz-bandet är avgörande för att Sverige ska kunna ta nästa steg i digitaliseringen och undvika vad som annars kan bli en negativ utveckling med långsammare hastigheter i de mobila näten. 

Källa