https://www.mobil.se/nyheter/bonder-kan-starta-egna-mobilnat
564075
Nyheter
LRF startar teknikprojekt

Bönder kan starta egna mobilnät

Dålig täckning och särskilda behov gör att Lantbrukarnas Riksförbund drar igång ett teknikprojekt för att undersöka möjligheten för bönderna att själva bli mobiloperatörer.

Den som tror att jordbruk är något ålderdomligt har nog inte varit på ett kommersiellt lantbruk nyligen. Moderna jordbruksmaskiner är spjutspetsteknologi med hög grad av sensorer och datorisering, och behov av att kommunicera trådlöst. Att mobiltäckningen i svenska jordbriksmarker är undermålig känner nog däremot de flesta till.

Nu har Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, dragit igång ett projekt för att ta saken i egna händer. Tillsammans med företaget RewiCom genomför nu LRF ett utvecklingstest på Bjelkesta gård i Örsundsbro söder om Uppsala. Det är en förstudie inför ett planerat projekt tillsammans med bland andra Luleå Tekniska Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Det pågående projektet innebär att en egen mobilbasstation satts upp i gårdens höga torksilo och flera wifi-rotrar placerats ut runt om på gården. Eftersom jordbruksverksamheten bedrivs i ofta tuffa miljöer, med damm och fukt, så sliter det på utrustningen. Under ett års tid ska därför speciell teknikutrustning provas på Bjelkesta gård.

Tillsammans med bland andra Luleå Tekniska Universitet och Lunds Tekniska Högskola har man ansökt om medel från Vinnova för att etablera en testbädd, med olika kombinationer av teknik. Testerna ska undersöka hur en fungerande uppkoppling kan skapas på landsbygden.

För varje lantbruk kan det på sikt innebära investeringar på mellan 15 000 kronor och flera hundra tusen kronor beroende på gårdens behov och landskapets topografi. Samtidigt kan det leda till att de lantbrukare som investerar i egen infrastruktur kan bli framtida lokala mobilnätsoperatörer. Det fungerande lokala nätverket kan teoretiskt förse andra hushåll runt om den egna gården med ett fungerande mobilnät. Men dit är det långt och för det krävs frekvensplanering och särskild kompetens, och förmodligen är ett mer realistiskt scenario att de lokala näten drivs av våra vanliga operatörer.

Källa