https://www.mobil.se/nyheter/telenor-och-tele2-nar-90-procents-yttackning
563375
Nyheter
2G och 4G

Telenor och Tele2 når 90 procents yttäckning

(UPPDATERAD) Tele2 och Telenor meddelar i ett gemensamt pressutskick att deras mobilnät nu täcker 90 procent av Sveriges yta.

Telenor och Tele2 har ett samägt nätbolag vid namn Net4mobility, som bildades för att bygga de två företagens 4G-nät. Man har dock valt att även bygga nya 2G-nät med GSM inom företaget, eftersom 4G-tekniken i sig inte stödjer telefonsamtal (även om det hållet på att ändras med Voice over LTE).

Nu meddelar man att utbyggnaden gjort att de nu kan hävda att deras mobilnät för 4G och 2G täcker 90 procent av Sveriges yta. Sett till var folk bor täcker man in 99,99 procent av Sveriges befolkning. Man skriver att det innebär att det nu finns tre svenska operatörer med den täckningsgraden, och syftar förstås på Telia. Tre vill inte uppge någon officiell siffra på yttäckning för Sverige, utan nöjer sig med att ange att man har en befolkningstäckning på 98,9 procent.

På Telia ställer man sig en smula skeptiska till Telenors och Telias påstående, som man inte anser matchar deras täckningskartor. Telia anger att man har över 90 procents yttäckning i 2G-nätet, och har så haft sedan tio år tillbaka.

- Den metod vi förordar för att beräkna täckningen har kontrollerats av Post & Telestyrelsen i stickprov som har visat sig stämma i 9 fall av 10 påpekar Roija Rafii på Telias presstjänst.

Intressant är alltså att man satsar på GSM och 4g med LTE, medan 3G-näten inte genomgår samma upprustning. Det beror på att konstellationerna ser annorlunda ut där, för 3G har Tele2 och Telia ett samarbete medan Telenor och Tre delar på nätet utanför storstäderna. De frekvenser som är tillgängliga för Net4mobility kan tekniskt sett användas även till 3g, men man har i stället valt att satsa på GSM och LTE.

Utbyggnaden av 4G sker i två frekvensområden, dels 2600 MHz, som har stor kapacitet men begränsad räckvidd, dels 800/900 MHz-banden, som även används till GSM och har bättre räckvidd. Är man inom täckning från bägge banden kan man med så kallad Carrier Aggregation uppnå högre datahastigheter.

- Vi har nu kommit en bra bit på vägen i att koppla upp Sverige och störst skillnad märker de som bor och arbetar i mer glesbefolkade områden. På så sätt skapar vi förutsättningar för att nya tjänster som gör livet enklare, effektivare och mer hållbart ska kunna bli tillgängliga för alla, säger Patrik Hofbauer, vd på Telenor Sverige.

Net4Mobility räknar med att man byggt ut nätet med 140 procent, mätt i antal siter för 2G och 4G, i norra Sverige och 40 procent i de södra delarna. I Norrbottens län har tätheten av basstationer mer än fyrdubblats.

Källa