Annons

Mobilpant

Elektronikbranschen kritisk till mobilpant

Elektronikbranschen har idag publicerat ett uttalande kring de förslag på en pant på mobiltelefoner som regeringen lämnade under gårdagen.

Publicerad Uppdaterad

Igår kunde vi berätta om det förslag som lagts fram av regeringen kring en att en pantavgift ska införas på mobiltelefoner för att säkerställa att dessa återvinns på ett korrekt sätt när de når slutet av sin levandscykel. Nu har Elektronikbranschen kommit med ett svar på förslaget och de skräder inte orden. De menar att en pantavgift på mobiltelefoner skulle ha en motsatt effekt istället för vad man önskar uppnå. 

Fyra punkter

Det Elektronikbranschen menar är att för att pantavgiften ska ha någon effekt måste den bli hög, och det i sin tur kommer att leda till att de svenska återförsäljarna kommer att tappa i konkurrenskraft och svenska kunder kommer istället att vända sig till utländska försäljare. 

Nästa punkt de lägger fram är att för att det här ska kunna appliceras på produkter sålda enkom i Sverige så måste dessa produkter märkas på ett sätt som kan identifiera dem, vilket i sin tur skulle bli svårt att genomföra utan att det medför stora kostnader. 

Den tredje punkten är att de menar att en sådan pantavgift skulle minska återbruket och därför motverka ett befintligt system som gör att många produkter används så länge det går, via flera användare. De menar att om du får 1000 kronor för att lämna en telefon till återvinningen istället för att sälja den vidare till en ny användare, så kommer fler att välja att lämna in sin telefon istället för att sälja den vidare. 

Den sista punkten de tar upp är att ett pantsystem skulle innebära stor administration och stora kostnader och att den slutliga miljönyttan tveksam.

Elektronikbranschen är dock positiva till att man vill undersöka och kartlägga flöden av begagnad elektronik. 

– Det är bra att utredaren fått i uppdrag att även titta på alternativ till en statlig pant. Att mobiltelefoner blir liggande i byrålådor är dåligt för alla. Utredaren bör föreslå regeringen att istället för en statlig pant hjälpa branschens egna initiativ i strävandet att få svenskarna att lämna sin elektronik till återbruk och återvinning, säger Klas Elm, ElektronikBranschen.

Källa