Video och VR ska driva utvecklingen

Ericsson: “Dataförbrukning i mobilen ökar 300 procent till 2025”

Ericsson har släppt sin rapport och deras prognoser visar på fortsatt ökat användande av mobila tjänster.

Publicerad Uppdaterad

Givetvis har Ericsson själva ett intresse av att användningen av mobilnäten fortsatt ska öka, men de har även en omfattande insyn i hur användningen fördelar sig idag och kan se tendenser. Enligt Ericsson Mobility Report som nyss släppts så är den genomsnittliga dataanvändningen per person i mobilnätet idag 7,2 GB per månad, en siffra som enligt Ericsson ska öka till 24 GB per månad fram till år 2025. Den huvudsakliga anledningen till det här är att video blir allt vanligare och att nya tjänster som kräver mer data blir tillgängliga. Ericsson tycks heller inte ha gett upp hoppet om VR, för de tror att just VR-tjänster är en av de tjänster som kommer att bidra till att mer data konsumeras.

5G slår igenom under 2020

År 2025 så räknar Ericsson med att 45 procent av datatrafiken i mobilnäten går via 5G medan resten fortfarande färdas via 4G eller äldre nät. I rapporten nämner Ericsson även att 5G-näten under år 2025 väntas ha täckning där 65 procent av världens befolkning bor. Man räknar med att lanseringen av 5G ska gå betydligt snabbare än den för 4G och här är USA och Asien främst positionerade medan Europa ligger lite efter. 

Källa