Rätt att avsluta utvecklarkonto?

EU undersöker Apples agerande mot Epic

Apples beslut att blockera Epics arbete med en egen appbutik för Ios kan strida mot DMA.

Publicerad Uppdaterad

I och med lanseringen av Ios 17.4 skulle Apples arbete med att efterleva EU:s Digital Markets Act göra det möjligt att utveckla egna appbutiker för Ios. I teorin skulle det avsluta den långa kampen mellan Apple och Epic, men det visar sig att upplösningen inte blir så enkel. Epic skapade ett utvecklarkonto hos Apple för att arbeta med utvecklingen av en egen butik, men Apple avslutade på eget bevåg kontot där man bland annat tar upp att Epic anses vara opålitliga (och ignorerar därmed Epics skriftliga garanti att följa nuvarande och framtida regler) och att Epic har uttryckt sig kritiskt om Apple. 

Apples agerande fångade uppmärksamheten hos EU:s tillsynsmyndigheter, och EU:s Thierry Breton säger i ett uttalande att "Under DMA finns det inget utrymme för hot från gatekeepers att tysta utvecklare. Jag har bett våra avdelningar att undersöka Apples uppsägning av Epics utvecklarkonto som en prioriterad fråga." 

En talesperson för Apple kontrar med att "Epics flagranta brott mot sina avtalsförpliktelser gentemot Apple ledde till att domstolar fastställde att Apple har rätt att säga upp 'någon eller alla av Epic Games helägda dotterbolag, filialer och/eller andra enheter under Epic Games kontroll när som helst och efter Apples eget gottfinnande'. Mot bakgrund av Epics tidigare och pågående beteende valde Apple att utöva denna rätt."