1
1
https://www.mobil.se/nyheter/eu-vill-investera-450-miljarder-kronor-pa-kretstillverkning
571646
Nyheter
falskt
Mer kretsar ska tillverkas i EU

EU vill investera 450 miljarder kronor på kretstillverkning

Vill göra sig mindre beroende av tillverkning i andra delar av världen.

EU vill minska beroendet av kretstillverkning i andra delar av världen, och presenterar det de kallar "European Chips Act". Avsikten är att investeringar från flera olika håll ska koordineras för att kunna öka kretstillverkningen inom unionen. Just nu står EU för ungefär tio procent av den globala tillverkningen av kretsar, och effekterna av detta blev uppenbara enligt EU i samband med kretsbristen i spåren av coronapandemin. Genom att lägga mer kretstillverkning inom EU hoppas man även kunna minska eventuella effekter av politiska spänningar och händelser världen över.

European Chips Act kommer att samordnas mellan EU och investeringar från både offentlig och privat sektor till en total summa av 43 miljarder euro, eller drygt 450 miljarder kronor. Målsättningen är att EU ska ha 20 procent av världens kretstillverkning år 2030.

Det enda som återstår innan "European Chips Act" kan antas är ett godkännande från bland annat EU-parlamentet.

Källa