Vill kontrollera sitt IT-öde

EU vill satsa på inhemsk IT-utveckling framför Google och Microsoft

I ett policydokument som publicerats har EU tagit fram ett par riktlinjer för hur de vill jobba med AI och It-innovation under de kommande åren.

Att utvecklingen inom IT går undan råder det ingen tvekan om. Den Europeiska unionen har sett en brist i att mycket av den data som genereras inom unionen hanteras av företag som ligger utanför unionen. Techjättar som Google, Microsoft och Facebook har alla sina rötter på andra sidan Atlanten och de styr en stor del av hur vår data används och samlas in. Europa och den Europeiska Unionen är en stor marknad och EU tycker att det borde kunna finnas möjlighet att skapa sina egna techjättar på hemmaplan. 

De tre punkterna som går att koka fram ur policydokumentet är att se till att regleringen av AI är effektiv och efterföljs, skapa en inhemsk marknad för data och att stödja inhemsk IT-utveckling. Ett av de stora områdena man ser på med viss oro är utvecklingen av AI. Beroende på hur tekniken används kommer den att behöva regleras på olika sätt. Till exempel skulle AI kunna användas inom polisväsendet och då gäller det att det relgeras på et sätt som gör att det inte används på ett diskriminerande sätt, det vill säga att AI tar hänsyn till de lagar och regler som den fysiska polisen måste arbeta efter. Men också andra frågor då AI antas börja styra större och större delar av vår vardag, då måste det, enligt EU, finnas regler som styr vilka som är ansvariga för systemen och hur man kan koda in olika regleringar i dem. 

För att stödja inhemsk utveckling av AI och andra tekniska innovationer kommer EU skjuta till över 100 miljoner euro, med löften om mer pengar om projekten visar sig framgångsrika. 

Källa