Uppdatering medförde sensorfel

Flimrande Oneplus 6-skärmar åtgärdas i uppdatering

Kinesiska Oneplus har nu meddelat att man kommer att åtgärda problemen med flimrande skärmar som flera Oneplus 6-användare rapporterat om på sistone. Detta med hjälp av en mjukvaruuppdatering som ska rullas ut ”inom kort”.

Publicerad Uppdaterad

Det var för en dryg vecka sedan som klagomålen började dyka upp. Flera Oneplus 6-användare rapporterade då om att deras skärmar flimrade och tycktes växla mellan mörkt och ljust läge i mycket hög hastighet. Exakt vad som föranlett problemet är fortfartande oklart, men det mesta pekar på att det hela har en koppling till en felaktig ljussensor. Glädjande nog tycks det hela hur som helst gå att lösa med en mjukvaru-uppdatering. Oneplus säger sig nämligen ha identifierat felkällan (dock utan att avslöja exakt vad det hela beror på) och hävdar att man står i begrepp att rulla ut en uppdatering som ska fixa felet inom kort. 

Inget datum ännu

Oneplus tycks ha fått djupdyka rejält i problemet för att hitta felkällan, då man tidigare bett användarna skicka in loggar från sina telefoner och dessutom bidra med filmer som visar problemen när de uppstår. Det mesta tyder på att problemen kom i samband med att användarna installerade version 5.1.8 av Oxygen OS och flera användare vittnar dessutom om att man kan slippa problemen temporärt genom att tömma cachen. Det är oklart exakt när uppdateringen som råder bot på problemet kan komma att rullas ut, men det ska alltså ske inom kort. 

Källa