Annons

Släpps som öppen källkod

Google avbryter App Inventor-satsning

Med App Inventor har det varit möjligt att skapa enkla Android-appar utan kodnings-kunskaper. Google har beslutat sig för att inte driva projektet vidare.

Publicerad Uppdaterad

En nyligen beslutad omorganisation på Google innebär att man avvecklar Google Labs, som varit lite av en experimentverkstad där tidiga versionen av tjänster har gjorts tillgängliga. Som en följd av det kommer Google inte heller att driva App Inventor vidare efter årsskiftet, utan istället göra verktyget tillgänglig som öppen källkod.

För användarna betyder det sannolikt att App Inventor kommer att finnas tillgängligt i någon form även efter årsskiftet, men några nya funktioner kommer inte att läggas till av Google och funktioner som kräver kopplingar till Googles servrar kan upphöra att fungera. Eventuelle pågående projekt bör man alltså se till att slutföra under det här året för att vara på den säkra sidan.

Google förvarnar om att url:en till App Inventor kommer att ändras inom de närmaste tre månaderna, men pågående projekt ska alltså finnas tillgängliga året ut.