https://www.mobil.se/nyheter/google-maps-far-mer-detaljerad-rostnavigation
567696
Nyheter
Kan bland annat hjälpa synskadade

Google Maps får mer detaljerad röstnavigation

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/skarmavbild_2019-10-14_kl._09.00.25.png?itok=5bfo9s7S', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/skarmavbild_2019-10-14_kl._09.00.25.png?itok=QTWpLEQ8', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/skarmavbild_2019-10-14_kl._09.00.25.png', w: 851, h: 492, title: ' ' },]
Den röstbaserade navigationen i Google Maps får nu ett rejält lyft.

Googles karttjänst Google Maps har redan idag en ganska gedigen röstbaserad navigationsfunktion, där en klar och tydlig röst redogör för hur man till exempel ska promenera eller hur långt man har kvar att åka med bussen innan man ska kliva av. Men allt kan förstås bli bättre, och nu väljer Google att lyfta röstnavigationen ännu ett snäpp med mer detaljerad information. Förbättringen lär framför allt glädja synskadade användare, som i högre grad förlitar sig på just röstnavigationen än kartbilderna i appen. Med den extra tydliga navigationen så larmar rösten till exempel om man skulle hamna vid sidan av den korrekta rutten, eller om man närmar sig korsningar där man bör iaktta extra stor försiktighet givet trafiksituationen. Google rullar till en början ut den nya röstnavigationen till användare i USA och Japan, men fler länder och språk ska tillkomma efterhand. När en svensk version av den extra tydliga guidningen kan tänkas dyka upp är dock i nuläget oklart. Funktionen finns under inställningsmenyn i Google Maps, där man i sin tur går in under navigationsinställningarna och markerar ”Detailed Voice Guidance”. Funktionen rullas ut till både Android och IOS. 

Ämnen