https://www.mobil.se/nyheter/google-tvingar-tillverkare-att-erbjuda-nya-gestnavigeringen-i-android
567004
Nyheter
Klassiska knapparna blir dock kvar

Google tvingar tillverkare att erbjuda nya gestnavigeringen i Android

Det är lika bra att vänja sig vid Googles egna gestbaserade navigering i Androidgränssnittet, för nu blir den nämligen obligatorisk.

Du läser Mobil, vilket sannolikt innebär att du är mer mobilintresserad än snittet och därmed också rätt bra på att anpassa dig till nya funktioner och lösningar. Att gestnavigeringen i Android nu görs obligatorisk för samtliga tillverkare är således förmodligen ingen större källa till oro för dig. Men för den som fortfarande inte gillar att hantera sin telefon med svepgester av olika slag så kan vi rapportera att de virtuella knapparna också kommer att stödjas inom överskådlig framtid. Gestnavigeringen i Android påminner till stor del om den som Apple lanserade med Iphone X, och tanken som Google har är att man ska kunna erbjuda en genomgående navigeringslösning oavsett vilken hårdvara man använder sig av. Google kommer dock inte att tvinga tillverkarna att göra sig av med sina egna gestbaserade navigeringssystem, utan man kommer att låta dessa finnas kvar som ett alternativ för ”poweranvändare”. 

”Användarna vill ha uppslukande upplevelser i Android, och en sak som tillverkarna har gjort är att försöka åstadkomma det på mjukvarusidan. Det många har gjort är att de skapat sin egna gestbaserade navigation. Och alla tillverkare har olika uppfattningar kring hur det här borde fungera. Det vi ser från ett plattformsperspektiv är att det här blir helt galet för utvecklarna. Att tänka på mängder av olika gestbaserade navigeringslösningar när du försöker utveckla, designa och testa din app blir bara tokigt. Så  mot bakgrund av det har vi introducerat en ny gestbaserad navigation i Android Q, och vi kommer att standardisera ekosystemet på Q och på de tre virtuella knapparna framöver” säger Googles Ronan Shah. 

Ämnen